En kan väcka talan mot myndighet om skadestånd i allmän domstol, den som förlorar målet betalar som huvudregel rättegångskostnaderna

Jag har fått avslag på ett skadeståndsärende hos Trafikverket när mitt fordon blev skadat i samband med Trafikverkets entreprenörer körde sönder ett brunnslock som jag körde på.

Beslutet går ej att överklaga, men jag kan väcka talan mot Trafikverket står det i ärendet från Trafikverkets Diarie.

Hur går det till att väcka talan mot Trafikverket (som också är min arbetsgivare)?

Vem tar kostnaderna vi ev förlust i målet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det vill du ha skadestånd för att din bil skadades av ett brunnslock som Trafikverket hade kört sönder. Jag kommer först gå igenom till vilken domstol du kan lämna in en eventuell stämningsansökan. Sedan kommer jag gå igenom vad som gäller när det kommer till rättegångskostnader. Bestämmelserna om vad som gäller i en domstolsprocess i allmän domstol finns i rättegångsbalken (RB).

Du kan väcka talan mot Trafikverket i Falu tingsrätt eller vid den tingsrätt där bilen blev skadad
Om du väcker talan mot Trafikverket så är du kärande och Trafikverket är svarande.

Trafikverket är en statlig myndighet som har sitt säte i Borlänge. När man ska stämma en statlig myndighet så är huvudregeln att man ska göra det vid den domstol där myndigheten har sitt säte, RB 10 kap 2 §. Eftersom Borlänge tillhör Falu tingsrätt är utgångspunkten att en stämningsansökan mot trafikverket ska lämnas in dit.

kärande har även en möjlighet att väcka talan vid den domstol där skadan uppkom, RB 10 kap 8 §. Du kan alltså istället välja att väcka talan där bilen blev skadad. Du ska då lämna in en stämningsansökan till den tingsrätt som orten där du körde på brunnslocket tillhör.

Vad en stämningsansökan ska innehålla framgår i RB 42 kap 2 §.

Det innebär alltid en ekonomisk risk att driva en process eftersom det inte på förhand går att säga vem som kommer behöva betala rättegångskostnaderna
Att driva en process kan bli väldigt kostsamt och innebär alltid en ekonomisk risk. Vem som betalar rättegångskostnaderna beror på flera olika faktorer. Om du skulle vinna processen helt och alltså få precis det som du har begärt i skadestånd så ska motparten som utgångspunkt stå för rättegångskostnaderna. Om du skulle förlora och inte få något skadestånd så är det istället du som får stå för alla kostnader, RB 18 kap 1 §.

Om du skulle vinna och få rätt till skadestånd men få mindre skadestånd än vad du har begärt så kommer du få betala en viss del av rättegångskostnaderna, RB 18 kap 4 §. Vad som omfattas av rättegångskostnaderna framgår av RB 18 kap 8 §.

Det går som du förstår inte att säga på förhand vem som kommer betala eftersom det beror på vad du och trafikverket yrkar på samt vad domstolen beslutar. Om du förlorar målet så kan det dock bli väldigt dyrt för dig eftersom det är den förlorande parten som ska betala rättegångskostnaderna.

Som part i en rättegång kan du ha ett ombud som för din talan, RB 12 kap 1 §. Kostnaden för ombudet blir en del av rättegångskostnaderna och du eller Trafikverket kommer därför få stå för den kostnaden.

Sammanfattningsvis kan du väcka talan mot Trafikverket genom att skicka in en stämningsansökan till Falu tingsrätt där Trafikverket har sitt säte eller till den tingsrätt där skadan på bilen uppstod. Om du förlorar och inte får rätt till skadestånd så blir det som utgångspunkt du som får stå för rättegångskostnaderna. Vem som ska betala rättegångskostnaderna kan dock påverkas av flera olika omständigheter, därmed är det alltid en ekonomisk risk att väcka talan i domstol.

Eftersom det kan bli dyrt och krävande att väcka talan i domstol så rekommenderar jag att du tar kontakt med en jurist som kan hjälpa till att bedöma dina möjligheter att få skadestånd. Du är välkommen att boka en tid med Lawlines jurister här.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,


Louise BergstrandRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”