En hyresgäst som hyr en bostadslägenhet har ALLTID rätt till 3 månader uppsägningstid oavsett innehållet i hyresavtalet, se hyreslagen 5§.

2016-10-22 i Hyresavtal
FRÅGA
Kan andrahandskontraktet sägas upp före 31/3 2017 mot uthyrans vilja.§2 Hyrestid fr.o.m. 2016-04-04 t.o.m.2017-03-31. Hyreskontraktet upphör att gälla vid hyrestidens utgång. Hyresgästen skall avflytta utan anmaning.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga lyder: Kan din hyresgäst trots ett hyresavtal där hyreskontraktet kan upphöra att gälla vid hyrestidens utgång, ändå säga upp avtalet utan anmaning?

Svaret är enkelt Nej!

Däremot har en hyresgäst ALLTID rätt till att säga upp ett hyresavtal att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, se Hyreslagen 5§. Det vill säga tre månaders uppsägningstid gäller även om hyresavtalet enligt innehållet upphör att gälla vid hyrestidens utgång och denna tid är längre än tre månader. Denna rätt gäller ENBART Hyresgästen, och inte du som hyresvärd. Du som hyresvärd, som inte reglerat en uppsägningsklausul i hyresavtalet och hyresttiden är på bestämd tid, har alltså på rena avtalsrättsliga grunder inte rätt att säga upp avtalet dessförinnan hyrestidens utgång.

Din hyresgäst har faktiskt rätt att flytta utan anmaning (Du kan inte tvinga någon bo i din bostad), däremot innebär det inte att hon/han inte är bunden av hyresavtalet i sig under tre månader framåt. Vilket i sin tur innebär att hon/han fortfarande har en skyldighet att betala hyra tre månader framåt.

OBS! Du kan till kronofogdemyndigheten ansöka om ett betalningsföreläggande! Viktigt att tänka på i så fall:

Du kan bara ansöka om ett betalningsföreläggande för sådan skuld där sista datum för betalning har förfallit. Det smartaste är att du väntar till den tredje månadens hyresbetalningsdatum förfallit innan du ansöker (så att du kan ansöka för alla tre månader tillsammans)

Se på Kronofogdemyndighetens hemsida för att titta närmare på hur du ansöker:

https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html

Arash Ghavamnejad
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1435)
2020-10-22 Ska man betala hyra för en nedbrunnen lokal?
2020-10-19 När ska man flytta ut när utflyttningsdagen infaller på röd dag?
2020-10-18 Hyresvärds rätt att kräva hyra vid uppsägning av inneboende
2020-10-18 Vad krävs för ersättning pga uppsägning av hyreslokal från hyresvärden?

Alla besvarade frågor (85217)