En granne i villaområde stör sig på hundar som är ute i en hundgård på dagtid

2020-06-24 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Min dotter bor i ett hus och har hundar i en hundgård.Grannarna klagar hela tiden på hundarna, har anmält till kommunen. Kommunen har svarat att hundarna får var i hundgården mellan 8-17 och att de skäller inte så mycket så att det stör. Ändå fortsätter grannarna att gnälla och klaga. Senast idag på morgonen så stod hon vid tomtgränsen och skrek åt min dotter att de skulle ta in hundarna för barnen har sommarlov och vill sova. Klockan va då runt 9. Vad kan man göra åt sådana här människor?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar frågan som att din dotter har en granne som klagar på att dottern har sina hundar ute under tid som kommunen tillåtit henne. Regler på området finns i jordabalken (JB). I 3:1 JB stadgas att var och en vid nyttjande av sin fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen. Där ingår bland annat att man ska visa hänsyn till sina grannar. Eftersom din dotter endast har sina hundar ute dagtid måste hon anses visa hänsyn till omgivningen. Det torde vara vanligt att ha sina hundar ute och de störningar som det genererar är sådana som en granne helt enkelt får tåla (så länge det inte rör sig om konstant skällande eller andra störningar som inte är att anse som "normala"). Det finns även ett kommunbeslut som styrker hennes rätt att ha hundarna ute på dagarna.

Nästa gång grannen klagar rekommenderar jag din dotter att tala om att hon följer reglerna i jordabalken och att hon efterlever vad som slagits fast i kommunbeslutet. Om grannen fortsätter att skrika obefogat på din dotter skulle det kunna falla under brottsbeskrivningen för brottet ofredande i 4:7 brottsbalken (BrB). I sådana fall skulle hon kunna polisanmäla grannen för det störande beteendet.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2000)
2020-11-30 Vem är skyldig att bygga en mur på tomtgräns?
2020-11-30 Rökning under spisfläkt?
2020-11-27 Hur många timmar om dagen kan man spela piano i sin lägenhet?
2020-11-25 Krävs bygglov för att montera solcellspaneler på tak inom detaljplanelagt område?

Alla besvarade frågor (86828)