En arbetstagare har rätt att motsätta sig att övergå till förvärvare.

2016-01-29 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej. här en bakgrund:Min gode vän har anställning på ett företag sedan över 30 år. Detta företag blev strax innan jul uppköpt av sin störste konkurrent som har anläggningar i Stockholm och Örkelljunga.Han fick idag (29/1) papper om "uppgörelse mellan anställda hos uppköpt företag och Köparen".Han blir erbjuden en tjänst i Örkelljunga, och Köparen hänvisar till paragraf 6b LAS.Köparen kräver svar senast 3/2, dvs 4 arbetsdagar inklusive idag.Min ena fråga är: Måste han svara så här snabbt? det känns väldigt snabbt med tanke på avstånd och anställningsår.Min andra fråga är: Finns det prejudikat där Köparen måste/bör erbjuda en resa till den nya anläggningen, en rundvandring, etc för att träffa eventuellt nya arbetskamrater, se sig om var man kan tänka sig att bo som veckopendlingsbostad, med mera INNAN man måste skriva under ett avtal enligt LAS 6B§ ?TACK för så snabbt svar som det är möjligt att få.
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Jag förstår att denna situation är minst sagt besvärlig för din vän. Tyvärr kommer jag inte kunna redogöra ett exakt svar. Dock får du om du fortsätter att läsa en bild över rättsläget och vad företaget menar med 6 b §.

När det sker en verksamhetsövergång har de anställda rätt att följa med verksamheten till den nya arbetsgivaren. Den som köper verksamheten, förvärvaren, måste alltså ta över personalen. Anställningsförhållandet övergår automatiskt till förvärvaren och formellt sett får arbetstagarna en ny arbetsgivare. De rättigheter och skyldigheter som följer av anställningsavtalet övergår till förvärvaren som i och med övergången blir ny arbetsgivare. Detta innebär i din väns fall att han står inför två val. Det ena att acceptera bytet av arbetsort. Det andra att motsätta sig bytet.

Motsätter sig en arbetstagare övergången kan det uppstå en arbetsbristsituation. Då gäller reglerna i LAS kring bl.a. saklig grund och turordning. Det innebär att det finns risk för att din vän blir uppsagd med arbetsbrist som motiv. Denna risk är överhängande om det företag som han har jobbat på i alla år helt upphör eller byter inriktning.

Arbetsgivaren har en informationsplikt gentemot sina anställda. Det papper som han emotsåg den 29/1 tycks vara av den arten. I lagen framgår inte inom vilken tid informationen ska ges. Enligt propositionen ska dock arbetstagaren inom skälig tid från det att han blivit underrättad om övergången uppge om han vill utnyttja sin rätt att följa med eller om den vill stanna kvar.

Skälig tid är inte bestämt men det finns riktlinjer som pekar på max två veckor som betänketid. Den tidsintervall vilken har getts din vän kan alltså vara skälig. Det är dock en bedömningsfråga för en domstol vid eventuell tvist.

Slutligen så finns det inte mig veterligen någon prejudikat om de sociala förhållanden vid en verksamhetsövergång.

Med vänlig hälsning

Jesper Lublin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1776)
2020-10-16 Krav för Väktarutbildningen
2020-09-30 Vilka regler gäller för bisysslor?
2020-09-30 Stämmer min löneutbetalning när det saknas innestående lön?
2020-09-29 Fråga om löneavdrag

Alla besvarade frågor (85162)