En arbetsgivares skyldighet att se över och erbjuda omplacering

FRÅGA
Har varit långtidssjukskriven efter utbrändhet i Huddinge kommun, Önskade att bli omplacerad nu när jag ska återgå till mitt arbete. Har jag möjlighet till det, då jag inte orkar återgå till samma arbetsplats?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du borde enligt mig ha en viss möjlighet till omplacering. En arbetsgivare har en relativt långtgående omplaceringsskyldighet gentemot sina arbetstagare. Är det så att din arbetssituation på arbetsplatsen innan sjukskrivningen inte fungerade (vilket den inte tycks ha gjort) har din arbetsgivare en skyldighet att se över en eventuell omplacering.

Dock finns gränser för denna "omplaceringsrätt". Din arbetsgivare är inte tvungen att inrätta en helt ny befattning åt dig, eller omorganisera sin verksamhet för att omplacera dig. En förutsättning är också att ingen annan arbetstagare hos arbetsgivaren sägs upp på grund av att du ska omplaceras. Arbetsgivaren kan också ställa krav på att du ska ha tillräckliga kvalifikationer för att bli omplacerad, om arbetsuppgifterna på nya arbetsplatsen skiljer sig från de tidigare.

Oavsett om du i detta fall har rätt till omplacering eller inte har du rätt att kräva en ordentlig utredning från din arbetsgivare gällande din arbetssituation. Visar det sig sedan efter denna utredning att det finns en ledig och lämplig tjänst hos din arbetsgivare som skulle passa dig bättre än den tidigare, borde du enligt mig ha rätt att bli omplacerad.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Sebastian Näslund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (798)
2021-11-21 Får min arbetsgivare avbryta min provanställning utan att uppge skäl?
2021-11-19 Arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa
2021-11-09 Vad ska jag göra om min arbetsgivare inte betalar ut lön?
2021-11-06 Vad gäller om en arbetsgivare avbryter provanställningen sista dagen?

Alla besvarade frågor (97417)