En arbetsgivares skyldighet att anmäla en arbetsskada

Hej

Jag undrar har en arbetsgivare skyldighet att anmäla arbetsskada?

Jag var med om en trafikolycka på jobbet fick sparken på grund av detta

Det finns ingen anmälan någonstans

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En arbetsgivare har en skyldighet att anmäla en arbetsskada. Beroende på hur pass allvarlig skada det är frågan om skiftar anmälningsförfarandet något. Man brukar göra en uppdelning mellan allvarliga arbetsolyckor och arbetsolyckor.

Vid en allvarlig arbetsolycka är det frågan om olyckor som ger upphov till allvarligare personskador som exempelvis frakturer på ben i kroppen, andra/tredje gradens brännskador, svåra blödningar osv. En händelse som leder till en allvarlig arbetsolycka ska anmälas till Arbetsmiljöverket (3 kap 3 a § arbetsmiljölagen) och själva personskadan ska anmälas till Försäkringskassan (42 kap 10 § socialförsäkringsbalken).

En arbetsolycka ska också anmälas av arbetsgivaren. Här kan det röra sig om lindrigare skador av såväl fysisk som psykisk natur. Denna typ av arbetsolyckor ska (precis som de av allvarligare slag i föregående stycke) anmälas till Försäkringskassan (42 kap 10 § socialförsäkringsbalken).

Även trafikolyckor till och från jobbet ska anmälas av arbetsgivaren. Eftersom du i din fråga skriver att trafikolyckan skedde på jobbet har således din arbetsgivare en skyldighet att anmäla denna. Även gällande dessa typer av arbetsolyckor är det en anmälan till Försäkringskassan som gäller (42 kap 10 § socialförsäkringsbalken).

En arbetsgivare som underlåter att fullgöra den anmälningsskyldighet till Försäkringskassan som beskrivs ovan kan dömas till böter (115 kap 3 § socialförsäkringsbalken).

Hoppas du känner att du fått ett bra svar på din fråga!
Sebastian NäslundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”