En arbetsgivare har inte rätt att kolla upp anställdas bankkonton

2019-10-12 i Övrigt
FRÅGA
Har en arbetsgivare rätt att kolla upp anställdas bankkonton?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du menar ifall arbetsgivaren har rätt att kolla upp banksaldo, när du skriver kolla upp anställdas bankkonton.

Nej, en arbetsgivare har inte rätt att kolla upp anställdas bankkonto. Bankens anställda omfattas av tystnadsplikt (lagen om bank- och finansieringsrörelse 1:10) och får därför inte lämna ut uppgifter. Tystnadsplikten sträcker sig långt och ingriper inte endast ekonomiska uppgifter, utan även sådant som sjukdomar och om privatliv. Om bankkunden berättar för banktjänstemannen att hen har en sjukdom omfattar således även den uppgiften av tystnadsplikten.

Tystnadsplikten kan dock brytas under vissa omständigheter. En sådan omständighet är om man ger sin arbetsgivare tillåtelse (fullmakt) att hämta uppgifter från banken. Däremot finns det inget undantag från tystnadsplikten som gör det möjligt för arbetsgivaren att kolla upp anställdas bankkonton.

För att sammanfatta ett relativt långt svar. Nej, om den anställde inte ger arbetsgivaren tillåtelse så har arbetsgivaren ingen rätt att kolla upp den anställdes bankkonto.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är välkommen att ställa fler frågor!

Med vänlig hälsning

Joel Åkerlind
Fick du svar på din fråga?