Elektronisk namnteckning

2016-06-17 i Formkrav
FRÅGA
Måste man inte ha en namnteckning när man köper ngt på internet. Tex ett avtal från Canal digital?
SVAR

Hej!

I svensk lag finns egentligen inga specifika regler vad gäller formen för ett avtal, det enda som krävs är att båda parter visat en vilja att binda sig till avtalet i fråga. Vanligtvis görs detta genom att den säljande parten lämnar ett anbud och den köpande parten accepterar detta anbud (se kap.1 § 1 i Avtalslagen (1915:218)).
Signatur bör dock lämnats vid större avtal, för att kunna hävda äganderätt och bindande verkan till innehållet i avtalet. I de flesta avtal av större karaktär brukar därmed signatur medfölja som ett formkrav till avtalet.

Er fråga berör dock situationen som uppstår vid nätköp eller distansavtal, där en traditionell påskrift blir svår att genomföra. I dessa fall används så kallade "elektroniska signaturer", vilka beskrivs i Lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer (LKES). Enligt 2 § 2 st LKES utgör en elektronisk signatur:
"data i elektronisk form... som används för att kontrollera att innehållet härrör från den som framstår som utställare".
I praktiken uppfylls detta krav på många olika sätt, till exempel: mjuka certifikat (bank ID), kod-dosor, personligt sim-kort, osv.

Värt att notera däremot är att samma idé ligger bakom de traditionella köpen som onlineköpen, dsv att det inte finns några lagstadgade formkrav för avtal. Webbplatserna kommer således vid köp eller avtal själva presentera sina standardavtal som det för er som kund räcker att fylla i för att lämna en accept. Om webbplatsen ber om en elektronisk signatur eller inte varierar således beroende på vilket företag och vilken typ av avtal det gäller.

Hoppas detta har hjälpt er med er fråga!

Adrian Nylén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (162)
2020-11-29 Måste den som bevittnar namnteckningen på en fullmakt känna till vad fullmakten gäller?
2020-11-12 Vad krävs för en korrekt och giltig fullmakt?
2020-09-10 Vad krävs för att ett köpeavtal ska vara bindande?
2020-08-28 Får anställd personal på ett äldreboende bevittna en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (86836)