Ekonomiskt bistånd för hjälp med hyra

2019-08-31 i Myndigheter
FRÅGA
Hej Har en fråga angående ekonomisktbistånd. Jag är en kille på 23år. Och har minimal inkomster ifrån försärkingkassan via arbetförmedlingen. Cirka 1300 och bor hemma med ensamstående förälder. Jag gick därför till socialen för att försöka få ekonomiskbistånd men det nekade till hyran.Det sa att det kunde hjälpa till med utgifter som uppehälle ( mat, kläder etc)Men det sa att det ej kunde betala hyran pga att jag icke betalade när jag flyttade in hos min Pappa då.Det menade på att eftersom jag inte betalade ifrån första början när jag flyttade hem så behöver dem ej göra det. Men enligt lag med behöver ju min Far icke betala något för mig alls. Så hur ska man gå tillväga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om man inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har man rätt till ekonomiskt bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt (se Socialtjänstlagen 4 kap. 1§). Får man sina behov tillgodosedda på annat sätt innebär det således att man inte har rätt till bistånd. Det spelar ingen roll om behovet tillgodoses genom hjälp som kommer på privat väg, exempelvis från föräldrar, eller från samhället.

Det socialnämnden syftar på är alltså att om du inte hade några hyresutgifter för att bo hemma innan du ansökte om ekonomiskt bistånd är det inte givet att du har det i samband med att du nu söker försörjningsstöd. Så även om din far inte behöver betala för dig enligt lag är det avgörande om han ändå gör det.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Anja Bartholdsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (311)
2020-02-11 Hur blir man åklagare?
2020-02-06 Jag är orolig för att en ung person far illa, vad kan jag göra?
2020-01-31 Är det tillåtet att ha dubbelt medborgarskap?
2020-01-31 Vad gör man när någon felaktigt står folkbokförd på ens adress?

Alla besvarade frågor (77126)