Ekonomiskt ansvar, servitut.

2017-10-10 i Servitut
FRÅGA
Om utnyttjande servitut förstör beläggning (asfalt och stenläggning) pga stora tunga maskiner kör sönder vägen som ägaren påkostat med sten och asfalt. Vilken skyldighet har nyttjande servitut då att ersätta/återställa skadorna? Och vad kan tjänande servitut kräva, då allt arbete var precis nygjort.
SVAR

Hej, tack för att du söker dig till Lawline med din fråga!

Utnyttjande av servitut

Enligt 14 kap 6 § jordabalken (här) ska ägaren av den härskande fastigheten (fastigheten som har nyttjanderätten) vid servitutets utövning förfaras så att den tjänande fastigheten inte betungas mer än nödvändigt. Är det så att den härskande fastighetens ägare har t.ex. en väg på den tjänande fastigheten, åligger det honom att hålla den i sådant skick att skada eller olägenhet inte vållas onödigtvis.

Nyttjanderättshavarens vårdnadsskyldighet

Nyttjanderättshavaren har enligt allmänna rättsprinciper en skyldighet att vårda det upplåtna objektet. Med det menas att han ska vidta sådana åtgärder som en ägare normalt ska göra för att förebygga skaderisker eller begränsa omfattningen av en skada, som har ägt rum.

Är det så att nyttjanderättshavaren försummar sitt vårdnadsansvar kan han räkna med att jordägaren kan vara berättigad till skadestånd.

Slutsats

Vid sådana fall av nyttjanderätt är huvudregel att den härskande fastigheten ska stå för underhåll och skötsel av servitutet. Den tjänande fastigheten ska inte betungas mer än nödvändigt. Det går att avtala om annat men eftersom det inte framkommer i uppgifterna antar jag att någon sådan överenskommelse inte finns. Vidare kan man tycka att den som orsakat skadan, om det inte är allmänt slitage, också ska vara den som ska ersätter skadan. Så prata med grannen och se om ni kan komma fram till någon lösning.

Hoppas du fick svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Fredrik Asplén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (299)
2021-07-28 Diverse frågor kopplade till servitut och dolt fel i fastighet
2021-07-23 Får vem som helst fritt passera över min tomt på en samfälldhetsväg?
2021-07-09 Grannen bryter mot servitutsrätten på väg?
2021-06-26 Vad gäller på officialservitut?

Alla besvarade frågor (94363)