Ekonomiskt ansvar gällande gemensam brunn.

2017-09-27 i Servitut
FRÅGA
Det finns en gemensam brunn på min tomt som i dagsläget används bara av grannfastigheten,vem har det ekonomiska ansvaret om något går sönder?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förutsatt det är ett servitut.

Brunnen i fråga kan alltså vara ett servitut vilket definieras i 14 kap 1 § jordabalken (här). Ett servitut består av en tjänande fastighet (fastigheten som har belastningen) och den härskande fastigheten (fastigheten som har rättigheten).

Om det är ett servitut så ska det ha upprättats skriftligen enligt 14 kap 4 § jordabalken, där ska det framgå vilken fastighet som har belastningen och vilken fastighet som har rättigheten. Att tillägga är att ett servitut är ett avtal mellan två fastigheter och att avtalet fortsätter gälla även ifall fastigheten säljs. Servitut kommer alltså fortsätta belasta fastigheten vid ett ägarbyte förutsatt att det antingen är inskrivet i fastighetsregistret eller att den nya ägaren underrättats på annat sätt i och med köpet.

I normalfallet är det den härskande fastigheten som står för underhållet vilket framgår i 14 kap 6 § Jordabalken. Det går att lämna över underhållsansvaret till den tjänande fastigheten om båda parter är överens, men det ska i så fall framgå antingen muntligt eller skriftligt i servitutavtalet.

Svaret i det här fallet är med andra ord att om inget annat är avtalat så bär den härskande fastigheten underhållsansvaret för brunnen.

Förutsatt det är en nyttjanderätt.

Nyttjanderätt kräver i de flesta fall medgivande från markägaren, det kan antingen vara uttalat eller ett tyst medgivande. Om ni inte får någon ersättning för att grannen nyttjar brunnen så är det att anses som ett allmän nyttjanderätt då gäller de allmänna reglerna i 7 kap jordabalken (Här). I normalfallet har nyttjanderättshavaren en skyldighet att vårda det nyttjande objektet, men eftersom grannen inte har ensamrätt till brunnen är det troligtvis att anses som en partiell nyttjanderätt vilket gör att det vårdande ansvaret blir mer begränsat. Det går alltså inte att mer säkerhet säga vilken av er som i nyttjanderättsfallet har underhållsansvaret utan här blir svaret att det beror på.

Jag förstår att det här svaret kan verka vagt, men ett tips kan vara att du pratar med din granne och ser om ni kan hitta en gemensam lösning som passar bäst för er båda. Det bästa vore kanske om ni reglerade underhåll- och reparationsfrågan i ett skriftligt avtal som ni sedan kan använda er av ifall något problem uppstår med brunnen.

Med vänliga hälsningar

Fredrik Asplén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (298)
2021-07-23 Får vem som helst fritt passera över min tomt på en samfälldhetsväg?
2021-07-09 Grannen bryter mot servitutsrätten på väg?
2021-06-26 Vad gäller på officialservitut?
2021-06-25 Servitut avseende djupborrad brunn

Alla besvarade frågor (94277)