Ekonomisk trygghet för efterlevande make

2019-11-26 i Make
FRÅGA
Min man har fått en dödlig sjukdom och jag vet nu att han har en kort tid kvar att leva. Vad bör jag tänka på att ordna med innan detta sker för att säkra min ekonomi åtminstone lite? Vi är konstnärer båda två och har varit mer eller mindre frilansande i hela våra liv. Vi pensionssparar båda.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis vill jag beklaga situationen du och din man befinner er i.

Om du undrar hur du och din man ska gå tillväga för att spara mer pengar, eller få det bättre ekonomiskt i allmänhet är det en ekonomisk fråga snarare än en jurdisk fråga. Jag beaktar frågan mer juridiskt, och kommer att gå igenom vad du och din man bör tänka på rörande eventuella försäkringar, och vem som ärver din man enligt den legala arvsordningen. Därefter kommer jag att kortfattat beröra om du och din man har behov av att upprätta testamente. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Vad ni kan kolla upp rörande försäkringar:

Något ni bör se över är om du och din make har försäkringar. Har man en personförsäkring kan man ofta göra ett förmånstagarförordnande, det är vanligt att ange någon anhörig som förmånstagare. Rätten för försäkringstagaren att förfoga över försäkringen genom ett förmånstagarförordnande framgår genom 14 kap 1 § Försäkringsavtalslagen (här). Här rekommenderar jag att kolla om du och din make har försäkringar. Om ni har det bör ni kolla möjligheter för din man att göra ett förmånstagarförordnande till förmån för dig.

Vem ärver din man?

Du och din man är gifta, men det framgår inte av frågan om ni har några gemensamma barn eller om någon av er har barn sedan tidigare. Om en person som är gift avlider, så ärver den avlidnes make eller maka, vilket framgår av Ärvdabalken 3 kap 1 § 1 st (här). Om makarna har gemensamma barn får de vänta på arvet tills båda föräldrarna har gått bort.

Om den avlidne maken har barn sedan tidigare (särkullbarn), har dessa rätt att få ut sitt arv direkt, vilket framgår av Ärvdabalken 3 kap 1 § 1 st (här). Särkullbarnen kan dock välja avstå från sitt arv till förmån för efterlevande make.

Har du och din man behov av att upprätta testamente?

Om din man har barn sedan tidigare (vilket inte framgår av frågan), har de rätt att få sitt arv på en gång när han dör. Om så är fallet kan det vara fördelaktigt att din man upprättar ett testamente om hur kvarlåtenskapen ska fördelas.

Vad du kan göra nu

Jag rekommenderar att du och din man tar kontakt med en jurist för att se om det är något ni kan göra för att trygga din ekonomiska situation efter din mans bortgång. Om din man har en försäkring bör han kontakta försäkringsbolaget och fråga om det finns möjlighet att ange dig som förmånstagare. Om din man överväger att skriva ett testamente rekommenderar jag att du och din man tar kontakt med en jurist. Ni kan anlita en jurist från Lawline. Länk för att boka tid med en jurist finns här, och taxan är 2 000 kronor per timme.

Du kan ringa till Lawlines telefonrådgivning om du har fler frågor.
Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll