Ej utbetald slutlön

FRÅGA
Hej!Jag blev varslade från mitt jobb den 12/3 med två veckors uppsägningstid på grund av Corona.När vi skrev på avsked pappret så fick vi information om att slutlönen skulle komma tillsammans med vår sista lön - alltså månaden efter så den 25 april.Slutlönen kom dock inte med då utan vi fick ny information om att den kommer månaden efter - alltså 25e maj.Den 25e maj kollade jag mitt konto och det hade inte kommit in någon slutlön från jobbet.Jag skrev och frågade men det verkar inte som att någon har något svar, de personer som jobbar kvar har fått sin vanliga lön utdelad.Vad beror detta på?Vad kan jag göra för att gå vidare med detta om jag inte skulle få min slutlön?
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är som huvudregel du och din arbetsgivare som tillsammans ska förhandla om arbetstider och de lönevillkor som ska gälla. Enligt arbetsrättsliga principer i Sverige ska en arbetstagare aldrig behöva arbeta oavlönat. Enligt 6 § Lagen om anställningsskydd ska en arbetsgivare lämna skriftlig information om de villkor som är av väsentlig betydelse, vilket kan inkludera lön och timmar. Det bästa skulle vara att kräva ett skriftligt anställningsavtal.

Ej utbetald lön:

Ett anställningsavtal är bindande för båda parter, dvs. arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbetsgivare har en skyldighet att betala ut lön till sina anställda. Om arbetsgivaren har tecknat ett kollektivavtal gäller det som utgångspunkt för alla anställda på arbetsplatsen, inklusive dig som arbetstagare. Arbetsgivaren begår avtalsbrott genom att inte betala ut lön enligt anställningsavtalet eller kollektivavtalet. På detta sätt åsidosätter arbetsgivaren sina skyldigheter i väsentlig mån. Arbetstagaren ska dock på fordran göra gälla detta mot arbetsgivaren. Det innebär att du som arbetstagare måste prata med arbetsgivaren om att du arbetat timmar som varit oavlönade.

Gällande fordran mot sin arbetsgivare:

Det uppkommer en fordran om lönen inte utbetalas enligt anställningsavtalet som förfallit till betalning den dag lönen ska betalas ut, vanligtvis den 25:e varje månad. Därmed kan en dröjsmålsränta aktualiseras enligt räntelagen (RL). Lagen gäller om inget annat avtalats, i kollektivavtalet eller anställningsavtalet. Dröjsmålsränta börjar löpa från den 25:e fram till den dagen som lönen utbetalas enligt 3 § 1 st och 6 § RL.

Arbetstagarens tillvägagångssätt:

Som arbetstagare kan du påpeka till arbetsgivaren om att din fulla lön inte blivit utbetald. Om inte arbetsgivaren vill betala ut de timmar du faktiskt har arbetat kan du vända dig till ditt fackförbund (förutsatt att du är med i ett fackförbund). Om du som arbetstagare inte vill vända dig till ditt fackförbund eller inte är med i ett fackförbund kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM). Genom att vända dig till KFM kan du ansöka om ett betalningsföreläggande. Det innebär att KFM ålägger arbetsgivaren att betala ut lönen, och att du som arbetstagare får din fordran betald enligt 2 § 1 st lag om betalningsföreläggande. Ett sådant betalningsföreläggande görs skriftligen enligt 9 § lag om betalningsföreläggande. Du kan läsa mer om detta på KFM:s hemsida, där även blanketter finns för ansökan. För att vidare utreda frågor är du varm välkommen att boka tid med vår juristbyrå för det här.
Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (711)
2021-01-14 Arbeta övertid utan lön?
2020-12-31 Min arbetsgivare har inte betalat ut lön
2020-12-16 Arbetssökandes rätt att begära ut meriter
2020-12-11 När arbetsgivare inte betalar ut full lön

Alla besvarade frågor (88084)