Ej utbetald lön utgör allvarligt avtalsbrott

FRÅGA
HejVi är 8 anställda som sagt upp oss för att våran chef bryter mot lagar inom HSL och Sol så vi som personal kan bli anmälda. Denna människa är omöjlig att ens prata med för hon kan och vet bäst. Vi sa upp oss i augusti månad och har två veckors uppsägningstid. Nu vägrar hon betala ut löner till oss för det vi arbetat i juli månad. Får hon verkligen göra såhär?
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Med utgångspunkt i vad du har framfört, verkar det som att arbetsgivaren inte har någon giltig anledning till att inte utbetala lönen. Arbetsgivarens viktigaste uppgift är att utbetala lön för utfört arbete. Jag föreslår att du vidtar följande steg i den ordning som framgår nedan.

1. Jag rekommenderar att du försöker konversera med din arbetsgivare, förslagsvis via e-post, och meddelar att du vill ha betalt för utfört arbete. Du har givetvis även rätt till lön för utfört arbete under uppsägningstiden.

2. Vänd dig till facket om du är ansluten som kan hjälpa dig att dels ta kontakt med arbetsgivaren och dels med att driva ärendet vidare.

3. Ansök om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM) här så kan de hjälpa dig med indrivande av din lön (fordran).

4. Upprätta en stämningsansökan och yrka på att tingsrätten ska kräva att din lön utbetalas, och om inte arbetsgivaren kan betala, att i sista hand försätta företaget i konkurs.

Utöver att kräva att få din lön, kan du göra gällande ekonomiskt och allmänt skadestånd. Dels för merkostnader som kan styrkas med summor och dels för den kränkning som det har medfört dig. Det allmänna skadeståndet representerar ingen faktiskt förlust, utan ses mer som en sanktion för arbetsgivaren. Du kan också kräva att få ränta på pengarna.

Jag rekommenderar att du i din kontakt med arbetsgivaren framför att han eller hon har begått ett allvarligt avtalsbrott eftersom arbetsgivarens viktigaste uppgift är att utbetala lön för utfört arbete. Med lön avser jag även semesterförmåner såsom semesterlön/semesterersättning. Om du inte vinner framgång, så tycker jag du ska vända dig till KFM och därefter tingsrätten. För att styrka din rätt, kan du hänvisa till 38 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och 6 § räntelagen (1975:635).

Behöver du hjälp med att vidta någon av ovanstående steg, är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vi dig med ditt ärende.

Vänligen

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (706)
2020-12-02 Obetald lön
2020-11-30 Vad gäller angående förhandlingsskyldighet vid uppsägning utan kollektivavtal?
2020-11-30 privatmobil i tjänst
2020-11-25 Diskriminering på arbetsplats

Alla besvarade frågor (86870)