Ej utbetald lön samt fråga om sekretess

FRÅGA
Hej på erJag arbetade flera månader på en restaurang och sade upp mig då arbetsgivaren inte ville betala min lön samt övertidsersättning. Då jag inte fick min lönespecifikation regelbundet så fotograferade jag de dagar i personal boken (personal liggaren) för att försäkra mig att spara bevis på de timmar jag arbetade extra. Det är augusti nu och jag har fortfarande inte fått mars lönen!!När jag hotade arbetsgivaren med ett betalningsföreläggande hos KFM så svarade arbetsgivaren att de misstänkte mig för brott mot sekrettesslagen pga jag tog bilder på mina inarbetade timmar samt att de skulle polisanmäla mig. Boken innehöll personnummer på anna personal. Men jag vill behålla bevis på mina inarbetade timmar. Arbetsgivaren mejlade idag en försäkran att skriva på samt enligt försäkran så går jag med på deras misstankar om brott mot mig samt att jag accepterar att de håller min lön inne tills utredningen är klar. Notera: arbetsgivaren har flera gånger bytt personal liggaren och jag misstänker att de fuskar med timmar som jag och andra har arbetat. Jag vill inte skriva på deras försäkran. Jag vill lämna in en löneföreläggande till KFM. Är det rätt? Sedan vill jag stämma arbetsgivaren för deras beteende då jag känner mig hotad och utsatt. Vad kan jag göra? Och hur kan ni hjälpa mig snarast? Tack
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Med anledning av hur din fråga är formulerad, utgår jag nedan från att ni inte är kollektivavtalsanslutna.

Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter

Generellt kan sägas att arbetstagarens skyldighet innebär att ställa sin arbetskraft till arbetsgivarens förfogande i enlighet med dennes arbetsledningsrätt, medan arbetsgivarens skyldighet är att utbetala lön för utfört arbete. Åsidosättande av dessa skyldigheter är att betrakta som allvarliga. Har du inte fått din lön för ditt nedlagda arbete i mars än, har arbetsgivaren grovt åsidosatt hans eller hennes viktigaste prestation.

Sekretess

Det gäller inga affärshemligheter i detta fall. Den så kallade sekretesslagen (hela lagbenämningen, offentlighets- och sekretesslagen) gäller i stort sett enbart för arbetstagare som arbetar i offentlig verksamhet. Jag utgår från att du arbetar för ett privat företag. Du behöver därför inte iaktta några särskilda sekretessregler, förutom i det fall du och din arbetsgivare har avtalat om det själva, t.ex. i anställningsavtalet eller i ett sekretessavtal. Arbetstagare har en generell lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren, men den sträcker sig inte så långt att den fungerar som ett slags sekretessavtal.

Dina inarbetade timmar och dina kollegors personnummer är ingenting som i regel skyddas av sekretess. Personnummer är offentliga uppgifter som vem som helst kan kolla upp. Du har därför, om det är ett privat företag och ni inte har avtalat om sekretess, inte brutit mot sekretess. En polisanmälan under dessa förhållanden kommer högst sannolikt inte att leda till någon åtgärd mot dig från polisens sida. Du har, precis som du skriver, försökt samla bevisning som talar för din sak. Fortsätt samla bevis om det finns något annat.

Försäkran

Jag råder dig att inte skriva under en försäkran som innebär att du erkänner brott eller att du accepterar att arbetsgivaren håller inne din lön. Det är troligtvis arbetsgivarens sätt att söka slippa betala ut din lön. Arbetsgivaren har ingen rätt att hålla inne din lön i annat fall. Du ska därför fortsätta kräva att lönen utbetalas. Gör det gärna skriftligt då och då. Det är bra om du får en bekräftelse på att arbetsgivaren har sett och läst dina krav.

Åtgärder som vi kan hjälpa till med

I första hand bör fortsatta åtgärder vidtas mot arbetsgivaren för att få lönen utbetald. I andra hand bör ansökas om betalningsföreläggande hos kronofogden för att använda fogden som ett slags påtryckningsmedel mot arbetsgivaren. Om arbetsgivaren efter detta fortfarande inte betalar ut din lön, bör du stämma arbetsgivaren inför tingsrätt. Innan ansökan om stämning lämnas in till rätten, bör det säkerställas att du har tillräckligt god bevisning för att ha en bra chans att vinna målet. Vi hjälper dig gärna att värdera din bevisning.

Det första steget är det mest kostnadseffektiva alternativet, men det innebär att du måste stärka din ställning gentemot arbetsgivaren för att få honom eller henne att betala ut din lön. Vi kan förslagsvis hjälpa dig att upprätta kravbrev utställd till din arbetsgivare. Vi kan även hjälpa dig med förfarandet i KFM och tingsrätt. Hör av dig till mig så kan vi diskutera frågan närmare och hur vi bäst bör gå vidare. Tveka inte att höra av dig om något är oklart i mitt svar.

Du når oss på info@lawline.se

Med vänlig hälsning,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (712)
2021-01-18 Gäller företrädesrätten till återanställning bara inom samma företag där man varit anställd eller gäller det även inom koncernen?
2021-01-14 Arbeta övertid utan lön?
2020-12-31 Min arbetsgivare har inte betalat ut lön
2020-12-16 Arbetssökandes rätt att begära ut meriter

Alla besvarade frågor (88196)