FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 30/06/2020

Ej utbetald lön

Hej! Jag jobbade nyligen som provanställd och fick därefter inte färnyat kontrakt hos arbetsgivaren. nu påstår denne att jag har fått för mycket utbetalt på min slutlön och kräver pengar tillbaks. men när jag ber om en förklaring på min lönespecifikation blir jag ignorerad.

fick ett svar då jag efter 5 meddelanden fick nog och bad om ett svar eller så går jag vidare med ärendet och där stog det i princip: vi har nu kollat uppgifterna, allt stämmer.

jag har bett om information om komptimmar som inte verkar vara utbetalda, varför min lön var 1000kr lägre en utav månaderna och även frågat om min slutlön som verkade väldigt låg baserat på den tid jag arbetat.

jag är tyvärr inte medlem i facket så min fråga är, har arbetsgivaren en skyldighet att förklara lönespecifikationen och om ja, vart kan man vända sig för att få hjälp med detta?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Anställningsavtalet:

Som huvudregel är det din arbetsgivare tillsammans med dig som arbetstagare att förhandla om arbetstider och de lönevillkor som ska gälla. En arbetstagare ska aldrig behöva arbeta oavlönat enligt den arbetsrättsliga principer i Sverige. Enligt 6 § Lagen om anställningsskydd ska en arbetsgivare lämna skriftlig information om de villkor som är av väsentlig betydelse, vilket kan inkludera lön och timmar. Det bästa skulle vara att kräva ett skriftligt anställningsavtal.

Ej utbetald lön:

Ett anställningsavtal är bindande för båda parter, dvs. arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbetsgivare har en skyldighet att betala ut lön till sina anställda. Om arbetsgivaren har tecknat ett kollektivavtal gäller det som utgångspunkt för alla anställda på arbetsplatsen, inklusive dig som arbetstagare. Arbetsgivaren begår avtalsbrott genom att inte betala ut lön enligt anställningsavtalet eller kollektivavtalet. På detta sätt åsidosätter arbetsgivaren sina skyldigheter i väsentlig mån. Arbetstagaren ska dock på fordran göra gälla detta mot arbetsgivaren. Det innebär att du som arbetstagare måste prata med arbetsgivaren om att du du arbetat timmar som varit oavlönade.

Gällande fordran mot sin arbetsgivare:

Det uppkommer en fordran om lönen inte utbetalas enligt anställningsavtalet som förfallit till betalning den dag könen ska betalas ut, vanligtvis den 25:e varje månad. Därmed kan en dröjsmålsränta aktualiseras enligt räntelagen (RL). Lagen gäller om inget annat avtalats, i kollektivavtalet eller anställningsavtalet. Dröjsmålsränta börjar löpa från den 25:e fram till den dagen som lönen utbetalas enligt 3 § 1 st och 6 § RL.

Arbetstagarens tillvägagångssätt:

Som arbetstagare kan du påpeka till arbetsgivaren om att din fulla lön inte blivit utbetald. Om inte arbetsgivaren vill betala ut de timmar du faktiskt har arbetat kan du vända dig till ditt fackförbund (förutsatt att du är med i ett fackförbund). Om du som arbetstagare inte vill vända dig till ditt fackförbund eller inte är med i ett fackförbund kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM). Genom att vända dig till KFM kan du ansöka om ett betalningsföreläggande. Det innebär att KFM ålägger arbetsgivaren att betala ut lönen, och att du som arbetstagare får din fordran betald enligt 2 § 1 st lag om betalningsföreläggande. Ett sådant betalningsföreläggande görs skriftligen enligt 9 § lag om betalningsföreläggande. Du kan läsa mer om detta på KFM:s hemsida, där även blanketter finns för ansökan. För att vidare utreda frågor är du varm välkommen att boka tid med vår juristbyrå för det här.

Vänligen,

Andrea VrcicRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”