Ej utbetalad lön

2020-02-22 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej !Innan jag ska ta mig vidare till så vill ha svar från er .Jag jobbar inom kommunal hemtjänst. Vi får schema varje månad .. mina arbetstider är 133.12 ,utan rast.. jag har räknat totalt timmar det var 134,14 timmar så betyder jag har jobbat 1 timme gratis ? Har inte räknat ut andra månaderna . Ska jag pratar med planera först skriva ut hela årets schema ?om jag jobbar gratis flera timmar utan betalt. Vad leder detta till ?
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel är det din arbetsgivare tillsammans med dig som arbetstagare att förhandla om arbetstider och de lönevillkor som ska gälla. En arbetstagare ska aldrig behöva arbeta oavlönat enligt den arbetsrättsliga principer i Sverige. Enligt 6 c § Lagen om anställningsskydd ska en arbetsgivare lämna skriftlig information om de villkor som är av väsentlig betydelse, vilket kan inkludera lön och timmar. Det bästa skulle vara att kräva ett skriftligt anställningsavtal.

Ej utbetald lön:

Ett anställningsavtal är bindande för båda parter, dvs. arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbetsgivare har en skyldighet att betala ut lön till sina anställda. Om arbetsgivaren har tecknat ett kollektivavtal gäller det som utgångspunkt för alla anställda på arbetsplatsen, inklusive dig som arbetstagare. Arbetsgivaren begår avtalsbrott genom att inte betala ut lön enligt anställningsavtalet eller kollektivavtalet. På detta sätt åsidosätter arbetsgivaren sina skyldigheter i väsentlig mån. Arbetstagaren ska dock på fordran göra gälla detta mot arbetsgivaren. Det innebär att du som arbetstagare måste prata med arbetsgivaren om att du du arbetat timmar som varit oavlönade.

Gällande fordran mot sin arbetsgivare:

Det uppkommer en fordran om lönen inte utbetalas enligt anställningsavtalet som förfallit till betalning den dag könen ska betalas ut, vanligtvis den 25:e varje månad. Därmed kan en dröjsmålsränta aktualiseras enligt räntelagen (RL). Lagen gäller om inget annat avtalats, i kollektivavtalet eller anställningsavtalet. Dröjsmålsränta börjar löpa från den 25:e fram till den dagen som lönen utbetalas enligt 3 § 1 st och 6 § RL.

Arbetstagarens tillvägagångssätt:

Som arbetstagare kan du påpeka till arbetsgivaren om att din fulla lön inte blivit utbetald. Om inte arbetsgivaren vill betala ut de timmar du faktiskt har arbetat kan du vända dig till ditt fackförbund (förutsatt att du är med i ett fackförbund). Om du som arbetstagare inte vill vända dig till ditt fackförbund eller inte är med i ett fackförbund kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM). Genom att vända dig till KFM kan du ansöka om ett betalningsföreläggande. Det innebär att KFM ålägger arbetsgivaren att betala ut lönen, och att du som arbetstagare får din fordran betald enligt 2 § 1 st lag om betalningsföreläggande. Ett sådant betalningsföreläggande görs skriftligen enligt 9 § lag om betalningsföreläggande. Du kan läsa mer om detta på KFM:s hemsida, där även blanketter finns för ansökan. För att vidare utreda frågor är du varm välkommen att boka tid med vår juristbyrå för det här.
Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll