Ej undertecknat nödtestamente - giltighetsfråga

2016-01-13 i Testamente
FRÅGA
Hej! Jag undrar över nödfallstestamenten, eller så kallade holografiska testamenten. De är endast giltiga med underskrift vad jag förstår. Men om underskrift saknas kan testamentet ändå vara giltigt när namnet på testatorn står i texten i testamentet? I detta fall står det att hen (namn och efternamn) vill begravas i samma grav som sina föräldrar (namn och efternamn på båda dessa).Tacksam för svar!
SVAR

Som huvudregel ska ett testamente vara undertecknat av testator (den som skrivit testamentet), och även bevittnat av två testamentsvittnet, detta framgår av Ärvdabalken 10 kap 1 §. I 10 kap 3 § finns ett undantag, det som kallas för nödtestamente eller holografiskt testamente. För att ett sådant ska vara giltigt ska testator dels av sjukdom eller "annat nödfall" vara förhindrad att upprätta ett testamente enligt kraven i 10 kap 1 §, testamentet ska vara undertecknat av testator och det ska även varit så att testator senare inte kunnat upprätta ett vanligt testamente. (Tidsramen anges i lagen till 3 månader, om testator i tre månader efteråt kunnat upprätta ett vanligt testamente men inte gjort det förfaller nödtestamentet).

I din fråga framgår inte om kravet på att testator ska ha varit oförmögen att upprätta ett testamente enligt huvudregeln i lagen, men för frågans skull antar jag det. Däremot saknas underskrift, men testator har i testamentet angett sitt namn. I praxis (NJA 1993 s 341) har kravet på underskrift upprätthållits strikt, och även där det framgått att det var den avlidnes önskan och det inte rådde tveksamhet om att det var den avlidne som skrivit dokumentet har det underkänts som nödtestamente på grund av avsaknaden av underskrift. I fallet handlade det om fördelning av kvarlåtenskap, och handlingen klandrades.

Så utefter praxis och lagtextens ordalydelse är det testamente du beskriver inte giltigt som nödtestamente eftersom det saknar underskrift. Däremot så om ingen klandrar det så finns inga hinder mot att uppfylla personens önskan om det är möjligt.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2594)
2020-09-17 Vem får bevittna ett testamente?
2020-09-16 Vad innebär giftorättsgods och bör jag upprätta äktenskapsförord eller testamente?
2020-09-15 Hur gör vi för att jag och min sambo ska bo i orubbat bo när den ene av oss avlider?
2020-09-14 Hur ändrar jag mitt testamente?

Alla besvarade frågor (84105)