Ej straffmyndig - dömas för misshandel?

FRÅGA
Kan man få böter för misshandel om man är under 15 år jag undrar eftersom jag drog ner en tjej till marken skulle egentligen bara få bort henne så mina vänner kunde gå ut eftersom dem var i mitten av ett bråk men iallafall jag är ganska säker på att hon inte skadade sig och jag ångrar att det blev så verkligen men jag undrar vad för straff jag kan få eftersom mina vänner säger att jag kommer få jättehöga böter och så, en av mina vänner var 15 vid händelsen så hon har fått advokat och ska på förhör och så.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilket brott kan vara aktuellt?

Den som tillfogar en annan person kroppsskada eller smärta, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. (3 kap. 5 § brottsbalken)

Utifrån din beskrivning är det brott som eventuellt hade kunnat vara aktuellt i denna situationen misshandel.

Straffmyndig vid 15

I Sverige blir man straffmyndig först när man fyllt 15 år. Detta innebär att man inte kan dömas för ett brott om man är under 15 år. (1 kap. 6 § brottsbalken)

Som huvudregel startas ingen förundersökning då en person under 15 år misstänks ha begått ett brott. Vissa undantag finns, men utifrån din fråga har jag mycket svårt att se att någon av dem vara aktuell i denna situationen. Oavsett om förundersökning inleds eller inte, kan en person under 15 år aldrig dömas för ett brott. (31 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare)

Vad händer om du misstänkts för ett brott?

Om en polisanmälan skulle göras mot dig av den aktuella personen, är det möjligt att du har gjort dig skyldig till misshandel. Däremot är det högst osannolikt att en förundersökning kommer inledas och du kan i vart fall inte bli dömd för något brott då du inte är straffmyndig.

Vad som sker vid en eventuell polisanmälan är istället att polisen gör en anmälan till socialnämnden, till följd av den anmälningsplikt polisen har (14 kap. 1 § socialtjänstlagen).

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (415)
2021-04-12 Hur länge kan man sitta häktad samt grad av misshandel
2021-04-09 Kan ett fosters död anses vara mord?
2021-03-31 Försäkringsersättning efter överfall
2021-03-31 Misshandel och påföljd

Alla besvarade frågor (91129)