Ej inskrivet servitut

2016-09-09 i Servitut
FRÅGA
Om jag inte kan finna några som helst papper om ett avtal lr servitut på en väg som går över min mark, varken i pappersform lr på "mina sidor" hos lntmäteriet, kan det ändå vara så att den som nyttjar vägen har något gammalt papper som ger hen rätt att köra på vägen som min far brutit på 80 talet över min (på den tiden sin) mark. Hen som använder vägen, säger att hen har papper på att hen får göra det, men jag får inte se detta papper. tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beträffande servitut finns ingen tidsfrist för dessa, utan de fortsätter löpa. Ett sådant servitut ska upplåtas skriftligen och är annars utan verkan (Jordabalken 14 kap. 5 §). Vid överlåtelse av fastighet som besväras av servitut ska denna information delges den som övertar en fastighet i de fall inskrivning av rättigheten ej är beviljad. Dock gäller upplåtelsen i vart fall utifall den som blivit överlåten fastigheten "bort äga kännedom om upplåtelsen". Med andra ord: har personen i fråga alltid använt denna väg bör det anses som du borde ha ägt kännedom om servitutet. (Jordabalken 7 kap 11-14 §§). Eftersom formkraven för servitut ändock kräver att detta upprättats skriftligen bör du få se det dokument som din far och personen i fråga har upprättat.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

här

Amanda Strömblad Larsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (272)
2021-01-12 Kan ett avtal om servitut ingås utan samtycke från härskande fastigheten?
2020-12-26 Diverse frågor med anknytning till ett servitut
2020-12-01 Vad innebär härskande och tjänande fastighet?
2020-11-24 Underhållande av officialservitut

Alla besvarade frågor (88338)