Ej hörda vittnen i rättegång

2015-05-05 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Blev anklagad och dömdes för stöld i arbetsdomstolen. Vittne gjorde osann utsaga, har flera vittnen på detta men min sk, försvarare tyckte det var desperat från min sida, så dom hördes ej.......kan man vidare på något sätt?
SVAR

Hej Michael,

Tack för att du vänder dig till Lawline för hjälp!

Om jag tolkar din fråga rätt så undrar du ifall du kan gå vidare, eventuellt överklaga och se ifall man kan få dina vittnen hörda samt vad som gäller ifall ett vittne avger osann utsaga?

Innan jag börjar förklara gällande regler måste jag göra ett förtydligande. Om man döms för brott mot svensk lag görs detta vanligtvis i en tingsrätt. Arbetsdomstolen är en specialdomstol som avgör tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare kring. Målet måste gälla tvist om kollektivavtal eller tvist som avses i medbestämmandelagen. I andra typer av arbetstvister skall talan väckas vid vanlig tingsrätt.

Således är mitt svar följande:

Ifall ett mål har avgjorts av arbetsdomstolen är processen avslutad och domen går inte överklaga. Mål som tas upp av arbetsdomstolen har bara en instans.

Däremot om du haft mål i vanlig tingsrätt har du möjlighet att överklaga detta till Hovrätten. Då kan man lägga fram ytterligare bevis, även då alltså kalla nya vittnen för att styrka ens egna bevisföring.

För vittnen som avlagt vittnesed och ljuger i sitt vittnesmål kan dömas för mened. Påföljden är normalt sett fängelse. Den som ljuger i en rättegång utan att ha avgivit ed men är under sanningsförsäkran gör sig skyldig till brottet osann partsutsaga. Även här kan fängelse vara aktuellt.

Min slutgiltiga rådgivning är därför:

Om din försvarsadvokat gav dig rådet att inte lägga ner mer tid och energi på vittnenas utsagor så finns det troligtvis inte tillräckligt starka bevis för att bevisa att ett vittne gjorde en osann utsaga, annars skulle jag bli förvånad över att en medlem av advokatsamfundet skulle "missa" detta.

Hoppas du fått hjälp i ditt ärende!

Mvh,

Viktor Serbán
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1034)
2020-06-28 "Hur kan jag stämma en socialsekreterare?"
2020-06-28 Kan man byta försvarsadvokat?
2020-06-28 Vilka etiska regler måste jurister följa?
2020-06-27 Kan man ta reda på när åtal ska väckas?

Alla besvarade frågor (81705)