Egna arvingars rätt vid avsägelse av arv

2017-06-25 i Arvsavstående
FRÅGA
Vi är tre personer som ska dela på ett arv som gäller en bostadsrätt som ska säljas efter den avlidna släktingen.Jag har skulder hos Kronofogden och inkasso.Om jag avsäger mig arvet får väl inte mina barn ärva min del istället?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om den här sortens frågor finns i ärvdabalken(ÄB).

Din fråga rör avsägelse av arv. Jag tänker dock redogöra snabbt för både avsägelse av arv och avstående från arv, som är olika saker men som är vanligt att man blandar ihop.

Avsägelse av arv kan vi läsa om i 17 kap 2 § ÄB. Enligt första stycket kan detta ske genom att man godkänner testamente eller genom att man hos arvlåtaren skriftligen klargör att man avsäger sig sin rätt till arv. En bröstarvinges avsägelse är bindande endast om arvingen har fått skäligt vederlag eller om egendom vars värde motsvarar laglotten har tillfallit arvingens make eller bröstarvingar, se 17 kap 2 § ÄB. Enligt 17 kap 2 § andra stycket ÄB får inte en underårig avsäga sig arv.

En giltig arvsavsägelse innebär, om inget annat framgår av omständigheterna, att inte heller den avståendes avkomlingar får ta del av arvet, 17 kap 2 § tredje stycket ÄB.

Ett avstående från arv behöver inte, till skillnad från arvsavsägelse, betyda att arvlåtaren helt och oåterkalleligt avstår från arvet. Istället innebär arvsavstående att arvingen avstår från sitt arv och låter arvet gå vidare ner i arvsklassen. Den avstående arvinges bröstarvingar träder i detta fall i arvingens ställe.

Du skriver avsägelse av arv och således gäller, som du säger, att dina barn inte träder i ditt ställe och således inte ärver din del.

Hoppas det gav svar på din fråga och ställ gärna ytterligare frågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (355)
2021-11-30 Avstående från arv till förmån för sin avlidne förälders efterlevande make
2021-11-19 Kan jag överlåta min arvslott till mitt syskon för att hindra utmätning?
2021-11-09 Kan särkullbarn avstå sitt arv?
2021-10-30 Arvsavstående och möjlighet för kronofogdemyndigheten att utmäta arv

Alla besvarade frågor (97574)