Egenmäktigt förfarande

2020-07-26 i Förundersökning
FRÅGA
Min exman avlägsnade större delen av lösöret från vårt gemensamma hus utan att meddela mig i förväg. Jag fick information om detta i efterhand. Min advokat säger att detta är egenmäktigt förfarande men att det inte är ingen ide att jag polisanmäler då de kommer att läggas ner.Stämmer verkligen detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

En förundersökning läggs ned i de fall det saknas tillräckliga bevis mot den som är misstänkt för brottet, i detta fall stöld eller egenmäktigt förfarande, och åklagaren bedömer att en fortsatt förundersökning inte skulle leda till att sådana bevis hittas. Detta är ett så kallat negativt åtalsbeslut (23 kap. 20§ RB) som är ett undantag till den allmänna åtalsplikten (20 kap. 6§ RB) som innebär att åklagaren är skyldig att väcka åtal om hen kan bedöma att det finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts och att det går att bevisa vem som har begått det.

Utöver detta kan förundersökningen läggas ner enligt 23:4 a RB. Detta gäller i situationer när en förundersökning skulle innebära alltför höga kostnader och att det inte står i proportion till betydelsen av brottets uppklarande, alternativt när det kan antas en förundersökning enbart skulle leda till ett beslut om åtalsunderlåtelse.

Det din advokat menar är troligen att det kan vara svårt att konkret bevisa vem lösöret tillhör och att detta med stor sannolikhet skulle leda till att ärendet läggs ned. Detta innebär dock inte att det saknas chans, men att bevisläget kan försvåra möjligheterna för att anmälan leder till ett åtal.

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (506)
2021-02-21 Kan en anmälan om brott dras tillbaka?
2021-02-21 Måste polisen informera om husrannsakan innan den genomförs?
2021-02-09 Kan meddelanden hindras från att nå fram till mottagaren vid hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation?
2021-02-07 Överklagande av beslut om insyn i förundersökning

Alla besvarade frågor (89488)