Egenmäktighet med barn vid kvarhållande av barn

Räknas det som egenmäktighet med barn om umgängesförälder( pappan) behåller barnet efter umgänge.

Mamman är boendeförälder, genom dom. Gemensam vårdnad.

Pappan bor så nära så barnet kan gå hem till mamman, men vill inte träffa mamman pga att pappan har talat väldigt illa om mamman. Barnet fyller snart 13 år. Om pappan får enskild vårdnad kommer mamman inte att få en bra kontakt med barnet.

Måste det vara så att pappan tar barnet till okänd ort eller till annat land för att det ska räknas som egenmäktigt förfarande.

MVH

Lawline svarar

Hej,

för att besvara din fråga vänder vi oss till brottsbalken (BrB), se här.

Den som har gemensam vårdnad om ett barn under femton år och utan beaktansvärda skäl, skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren kan dömas för egenmäktighet med barn till böter eller fängelse i högst ett år. 7 kap. 4 § 1 st. BrB

När den ena vårdnadshavaren för bort eller kvarhåller/undanhåller barnet från den andra vårdnadshavaren så räknas detta som ett skiljande. Om pappan behåller barnet kan han alltså dömas för brottet, det behövs inte att man åker till okänd ort som du frågar efter.

Du skriver dock också att barnet själv inte vill gå hem till mamman. Om det är så att pappan inte hindrar barnet men barnet själv inte går till den andra vårdnadshavaren så rör det sig inte om något brottsligt.

MVH

Zinar BudakRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot familj, 7 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo