Egenmäktighet med barn och olaga frihetsberövande

FRÅGA
Jag och min man har gemensam vårdnad om vår son. Min man och son är utomlands på en kort semester, men vi har blivit osams under tiden de varit borta och nu hotar min man med att inte komma hem igen. Om han inte kommer hem som planerat, är det en olaglig handling? Eftersom jag inte har gett mitt medgivande till att sonen får vara utomlands längre än den tid vi redan kommit överrens om.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som obehörigen skiljer ett barn under femton år från någon annan som har vårdnaden döms för egenmäktighet med barn. Man kan även dömas för förevarande brott om det föreligger gemensam vårdnad och beaktansvärda skäl icke föreligger för dennes egenmäktiga skiljande.

Mot bakgrund av det som har framförts behöver er son vara under femton år för att förevarande lagöverträdelse ska bli tillämplig. Det krävs även att din man skiljer din son från dig genom att vägra återlämna barnet vilket han uppenbarligen har till avsikt att göra om han realiserar hotet. Om ni har gemensam vårdnad kan din man egenmäktigt skilja barnet om beaktansvärda skäl föreligger. Med beaktansvärda skäl avses situationer där den ena vårdnadshavaren egenmäktigt skiljer barnet för att tillvarata barnets berättigande och omedelbara krav på skydd och omsorg. Om barnet exempelvis utsätts för övergrepp finns det legitima skäl för den ena vårdnadshavaren att skilja barnet från den andra.

Om din son fyllt femton år kan man pröva huruvida olaga frihetsberövande blir möjlig att tillämpa. Av förevarande lagöverträdelse framgår det att den som för bort, spärrar in eller på något annat sätt berövar någon friheten döms för olaga frihetsberövande. Olaga frihetsberövande innefattar ingen åldersrestriktion vilket innebär att man kan dömas för förevarande överträdelse oavsett vilken ålder den berövade har. Ifrågavarande brott har dessutom företräde över brottet egenmäktighet med barn även om denne är under femton år. Olaga frihetsberövande är dock ett mycket allvarligare brott eftersom att denna gärning innefattar frihetsberövande som innebär att barnet mot sin vilja tas ur sin miljö för att på ett onaturligt sätt hållas kvar på avlägsen ort. Om frihetsberövandet dessutom sker i utpressningssyfte föranleder i regel ansvar enligt brottet olaga frihetsberövande.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot familj, 7 kap. BrB (33)
2020-06-25 Kan man gifta sig med flera personer?
2020-06-10 Får man hindra sitt barn att ha kontakt med sin andra förälder?
2020-03-26 Vad händer om ena maken gifter sig med någon annan?
2019-07-09 Att ta med dotter på resa mot vårdnadshavares vilja kan utgöra brott

Alla besvarade frågor (82781)