Egenmäktighet med barn

FRÅGA
HejJag har en dotter 10 år gammal. Vi har gemensam vårdnad inget finns skrivet om hur umgänget skall vara. Vi har haft att hon är hos mig varannan helg. Nu vägrar mamman att lämna ut dotter då hon skyller på att hon inte trivs hos oss. Hur skall jag lösa detta? Är detta verkligen lagligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du beskriver kan utgöra egenmäktighet med barn vilket är straffbart. (Brottsbalken 7:4). Paragrafen stadgar att "den som obehörighet skiljer ett barn under femton år från någon som har vårdnaden om barnet döms för egenmäktighet med barn till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte utgör brott mot frihet. Detsamma gäller, om den som gemensamt med någon annan har vårdnaden om ett barn under femton år utan beaktansvärt skäl egenmäktigt skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren eller om den som ska ha vårdnaden obehörigen bemäktigar sig barnet och därigenom själv tar sig rätt."

Särskilt sista meningen (i fetstil) skulle kunna bli tillämpligt på ert fall. Vad som är att anse som beaktansvärda skäl kan variera i det enskilda fallet men kan exempelvis handla att skydda barnet mot fysiskt våld.

Enligt Brottsbalken 7:4 st. 3 döms gärningsmannen till fängelse lägst sex månader och högst fyra år om brottet är att anses som grovt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?