Egenmäktighet med barn

I 7 kap 6§ anges åtalsprövningsregeln för egenmäktighet med barn.

Här anges att åtal får väckas om det är ”påkallat ur allmän synpunkt”.

• Vilka tydliga exempel kan åklagare redovisa där det är påkallat ur allmän synpunkt?

Exempel: En gemensam vårdnadshavare och mamma avhyses med hot om våld, från den gemensamma bostaden. Den avhysande och tillika gemensamma vårdnadshavaren och pappan behåller det gemensamma barnet, och bestämmer därefter själv ”allt som rör barnet”; umgänge med en avhysta, skola, flytt, m.m.

• Gör pappan i exemplet, något brottsligt och vad i så fall?

• Till vem eller vilka organisationer (myndigheter och privata jurister) ska mamman anmäla detta och hur ska de behandla detta ärende?

Lawline svarar

Hej,

Jag antar att du syftar på 7 kap. 6 § ur brottsbalken (BrB), där stadgas en s.k. åtalsbegränsning vilket betyder i korthet att en åklagare får endast vid fall där det är påkallat ur allmän synpunkt väcka åtal om egenmäktighet med barn. Tanken bakom regleringen är att undvika opåkallade ingripanden från myndighet (åklagare) i privata förhållanden. 

Generellt kan man konstatera att det är påkallat ur allmän synpunkt om brottet egenmäktighet med barn, anses vara grovt. 

I bedömningen om brottet är grovt bör man bl.a. beakta:

1) Hur barnet har påverkats av gärningen

2) Dess relation till vårdnadshavare eller vårdare

3) Vem som har förövat gärningen

4) Gärningsmannens lämplighet att ta hand om barnet och hur personen har gått till väga

Av stor vikt är också om barnet har avskurits från sin invanda miljö och förts till eller kvarhållits i ett främmande land.

Det är svårt att avgöra huruvida pappan gjorde sig skyldig till ett brott utifrån det exempel du framförde i din fråga, däremot kan hot om våld utgöra en omständighet som påkallar åtal ur allmän synpunkt avseende egenmäktighet med barn. Det bör anmärkas att brottet egenmäktighet med barn är endast tillämplig om barnet i fråga är under 15 år, se 7 kap. 4 § BrB. Förövrigt kan det påpekas att hot om våld i sig utgör ett brott, se 4 kap. 5 § BrB.

Du har alltid möjlighet att själv väcka ett s.k. enskilt åtal avseende egenmäktighet med barn förutsatt att 7 kap. 4 § BrB är tillämplig. Det är starkt rekommenderat att kontakta en advokatbyrå som specialiserar i straffrätt och barnrätt om du har för avsikt att gå vidare med ett enskilt åtal.

Med vänlig hälsning,

Sina AminiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot familj, 7 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”