Egendomsfördelning samt makes arvsrätt

Min man äger allt vi har. Huset, bilar, motorcyklar, husvagn mm. Vi har 8 barn, jag har 5 st och han har 3 st, inga gemensamma. Vi har varit sambo i 20 år och gifta i 11 år. Vad händer med huset och övriga saker som han står som ägare till om han skulle förolyckas? Vi har skrivit ett testamente men känner ändå stor osäkerhet just för att han äger allt:/

Hur fördelas detta mellan hans barn och mig vid ev dödsfall? Vi har inget äktenskapsförord.

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring dessa frågor återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Huvudregel angående egendom

Av 7 kap. 1 § ÄktB följer att makarnas egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Detta innebär att om inte egendom blivit enskild genom föreskrift i gåva, testamente eller äktenskapsförord så ska makarna dela på all egendom som tillhör någon av dem. I ert fall innebär det alltså att det inte spelar någon roll om du eller din man står på allt då ni inte har äktenskapsförord och jag antar att din man inte fått något av de sakerna genom gåva eller testamente där det föreskrivs från gåvogivaren/testatorn att egendomen ska vara enskild.

Vid ett eventuellt dödsfall

Det framgår inte av din fråga vad ni skrivit i testamentet, jag blir därför lite osäker på om det är så att ni vill att ni ska kunna ärva varandra eller inte. Jag kommer därför redogöra för båda varianterna.

Till att börja med sker en bodelning vid ett eventuellt dödsfall. När all egendom är giftorättsgods delas makarnas egendom på två. Ett förenklat exempel är att det rör sig om en summa på 2 miljoner där vardera make från bodelningen får ut 1 miljon var.

När bodelningen skett är de dags att fördela arvet från den avlidne maken. Huvudregeln enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken(ÄB) är att efterlevande make ärver all kvarlåtenskap från den avlidne maken. Om det dock finns särkullbarn som det gör i er situation så har barnen som då kallas bröstarvingar rätt till sitt fulla arv. Detta innebär alltså att den av er som efterlever den andre har rätt till hälften av allt ni båda äger. Resterande får barnen ut, OM barnen inte väljer att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande. Då får barnen ut sitt arv från sin förälder först när dennes efterlevande make går bort.

Om ni i ert testamente har skrivit att ni vill att efterlevande make ska få bo i orubbat bo eller något liknande så ger det visst skydd men inte fullt. Ett särkullbarn har nämligen enligt 7 kap. 3 § ÄB alltid rätt att begära jämkning av ett testamente som inskränker på dennes laglott (laglotten är hälften av arvslotten, dvs. hälften av vad barnet skulle fått ut om denne fick ut arvet direkt). Om ett av barnen väljer att göra det innebär det att de barnet bara kan få ut hälften av vad den skulle få om ett testamente inte fanns.

Exempel är om din make skulle dö före dig. Hans kvarlåtenskap efter bodelning skulle vara 1 miljon (enligt exemplet ovan) och detta skulle då innebära att hans 3 barns arvslott skulle vara 1 miljon/3 = ca 333 333kr. Om de väljer att begära jämkning av de testamentet som omfattar den efterlevande makens rätt till arv så skulle de barnet eller barnen endast få ut 333 333/2 = 166 666,5 kr som då är laglotten.

Om det istället står i ert testamente att ni inte ska ärva varandra så gäller att särkullbarnen får ut arvet direkt.

Vänligen,

Isabella VasiliouRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning