Egendom som trätt istället för enskild egendom

FRÅGA
Jag och min man har ett gemensamt hus. Vi har ett gåvobrev, som vi skrev innan vi gifte oss, som säger att halva huset är min enskilda egendom.Om vi någon gång säljer huset och köper något annat boende tillsammans följer den enskilda egendomen med mig då? Måste det dokumenteras på något sätt? Min man har barn sedan ett tidigare äktenskap, vi har inte några gemensamma barn och jag har inte några egna barn.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor rörande makars ekonomiska förhållanden regleras i äktenskapsbalken, sen den lagen här.

I 7 kap. 2 § finns en uppräkning på vad som utgör enskild egendom. När det gäller egendom som en make har fått i gåva finns det två krav som måste vara uppfyllda för att egendomen ska utgöra enskild egendom. 1. Det måste finnas en föreskrift om att egendomen ska vara enskild och 2. Maken måste ha fått gåvan av någon annan än den andra maken.

En make kan alltså inte ge den andra maken egendom med förskrift om att den ska vara enskild med giltig verkan. För att egendom som en make fått av den andra maken ska vara enskild krävs det att makarna upprättar ett äktenskapsförord. För att din del av huset ska vara enskild egendom bör ni alltså upprätta ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och undertecknat av er båda och registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 §).

När egendomen väl utgör enskild egendom kommer även egendom som träder istället för den enskilda egendomen också att vara enskild egendom (7 kap. 2 § punkt 6). För att halva huset ska räknas som din enskilda egendom måste du och din man som sagt upprätta ett äktenskapsförord där ni gör egendomen till enskild. Om ni säljer ert hus kommer din del av pengarna vara enskild egendom och då även din del i ett nytt boende som du köper för de pengarna. Det behöver inte dokumenteras på något sätt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1289)
2022-01-27 Kan en göra en andel av bostad till enskild egendom?
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?

Alla besvarade frågor (98659)