Egendom som träder istället för enskild egendom

Maken har enskild egendom (tomt) som byts mot andra tomter med andra beteckningar är den nya tomten då automatisk enskild egendom?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår frågan så undrar du vad som händer med enskild egendom som omvandlas till annan egendom. Dessa typer av frågor regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 7 kap. 2 § 1 st 6 punkten ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1) så är huvudregeln att egendom som har omvandlats från enskild egendom antas fortfarande vara enskild egendom. Denna nya egendom kallas surrogat i juridiska sammanhang.

Emellertid kan det vara nödvändigt att titta på rättshandlingen som gjorde den ursprungliga egendomen till enskild. Enskild egendom görs bland annat genom en gåva med villkoret att den ska vara enskild eller genom ett upprättat äktenskapsförord (se https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Om det exempelvis i gåvobrevet står att egendom som trätt i stället för den enskilda egendom inte ska vara enskild så blir ju inte den nya egendomen enskild.

Om det inte finns några villkor om egendom som trätt istället för den enskilda egendomen så gäller huvudregeln att nya egendomen ska fortsätta vara enskild.

Jag ger nedan två exempel så det blir lättare att förstå:

Exempel 1:

Eva ger Thomas en tomträtt med villkoret att det ska vara Thomas enskilda. Eva ger ytterligare ett villkor och det är att egendom som träder i stället för denna enskilda egendom inte ska vara enskild egendom. Om nu Thomas byter bort sin tomt mot andra tomter så blir inte dessa tomter enskild egendom på grund av villkoret i den ursprungliga rättshandlingen.

Exempel 2:

Anna och Thomas är gifta och har upprättat ett äktenskapsförord där det framgår att Thomas tomt ska vara hans enskilda egendom. Om Thomas nu byter bort denna tomt mot andra tomter så blir dessa hans enskilda egendom eftersom det inte finns något villkor i den ursprungliga rättshandlingen om att egendom som träder istället för den enskilda egendom inte ska vara enskild egendom.

Hoppas detta svar gav dig klarhet!

Med vänlig hälsning

Anton MagnussonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning