Egendom som inte är enskild är giftorättsgods och ska ingå vid bodelning

FRÅGA
Vi är ett gift par som äger lika delar utav en tomt. Frågan är om den ena (jag) skriver över tomten helt och hållet på den andre räknas det ändå som giftorättsgods vid en skilsmässa? Vi ska sälja tomten nämligen och min motpart vill skriva över tomten helt och hållet på hen för att undvika att jag skulle blåsa hen vid skilsmässa (vilket jag aldrig skulle göra).
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid en eventuell skilsmässa är all egendom som inte är enskild egendom giftorättsgods (7 kap 1 § äktenskapsbalken). Den egendom som är giftorättsgods ska sedan ingå i en bodelning vid skilsmässa (10 kap 1 § äktenskapsbalken). Egendom kan bli enskild genom t.ex. att ni skriver ett äktenskapsförord eller genom att man ärver egendom/får den i gåva med villkoret att egendomen ska vara enskild (7 kap 2 § äktenskapsbalken). Det krävs alltså en aktiv handling för att giftorättsgods ska bli till enskild egendom och då inte ingå i en bodelning vid skilsmässa. Om du skriver över tomten på din make kommer den fortfarande att vara giftorättsgods vid en skilsmässa. För att den ska bli enskild egendom och inte ingå vid en bodelning krävs att ni har upprättat ett äktenskapsförord.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1032)
2019-12-11 Äganderättsfrågor i äktenskapsförord
2019-12-08 Kan man tidsbegränsa enskild egendom genom äktenskapsförord?
2019-12-04 Kan ett hus utomlands stå på båda makar, och ändå vara enskild egendom vid skilsmässa?
2019-12-04 Ansvarar den ena maken för den andra makens skulder?

Alla besvarade frågor (75542)