Efterlevande makes rätt till arv enligt 3 kap. 1 § ÄB

2015-09-23 i Make
FRÅGA
Vem ärver om min make dör. Jag har en vuxen dotter fr tidigare äktenskap. Min man har inga barn men en syster. Vi äger båda vårt hus o vårt sommarställe. Har inget äktenskapsförord.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsfrågor regleras i svensk rätt genom Ärvdabalken (ÄB). Enligt 3 kap. 1 § ÄB gäller att du som efterlevande make ärver hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Att du ärver egendom med fri förfoganderätt innebär att du kan förfoga över den som du vill så länge du är i livet (t.ex. genom att sälja den eller ge bort den), du kan dock inte testamentera bort egendomen. Anledningen till detta är att din mans syster (eller hennes barn) är berättigad till s.k. efterarv då du går bort. Detta innebär att de får ut arvet efter din make "i efterhand". Att din makes arvingar är berättigade till efterarv framgår av 3 kap. 2 § ÄB.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Vänligen,

Tom Sundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (425)
2020-07-03 Arvskifte om ena maken har barn
2020-06-30 Rätten att testamentera arv från make/maka
2020-06-29 Hur blir det om vi inte har några gemensamma barn och inget testamente?
2020-06-11 Kan den efterlevande makan testamentera bort den döde makens kvarlåtenskap?

Alla besvarade frågor (81838)