Efterlevande makes rätt till arv enligt 3 kap. 1 § ÄB

Vem ärver om min make dör. Jag har en vuxen dotter fr tidigare äktenskap. Min man har inga barn men en syster. Vi äger båda vårt hus o vårt sommarställe. Har inget äktenskapsförord.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsfrågor regleras i svensk rätt genom Ärvdabalken (ÄB). Enligt 3 kap. 1 § ÄB gäller att du som efterlevande make ärver hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Att du ärver egendom med fri förfoganderätt innebär att du kan förfoga över den som du vill så länge du är i livet (t.ex. genom att sälja den eller ge bort den), du kan dock inte testamentera bort egendomen. Anledningen till detta är att din mans syster (eller hennes barn) är berättigad till s.k. efterarv då du går bort. Detta innebär att de får ut arvet efter din make "i efterhand". Att din makes arvingar är berättigade till efterarv framgår av 3 kap. 2 § ÄB.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Vänligen,

Tom SundinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning