Efterlevande makes rätt till arv

Hej, jag undrar om en maka till en avliden make har rätt att ärva hela sin makes förmögenhet ensam? Paret var gift men hade inga gemensamma barn, dock har makan två vuxna barn från ett tidigare äktenskap, således alltså två särkullbarn i äktenskapet. Inget testamente finns, dock hade den avlidne maken syskon och syskonbarn. Med förhoppning om ett svar från er, tackar jag i förskott. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag använda mig av Äktenskapsbalken (ÄktB) och Ärvdabalken (ÄB)


Vad utgör den avlidne makens kvarlåtenskap? 

När ett äktenskap upplöses genom att en av makarna avlider ska en bodelning göras (9 kap 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgodset ska läggas samman och delas lika mellan makarna efter att avdrag för skulder gjorts (11 kap 3 § ÄB). Det som utgör den avlidna makens kvarlåtenskap är det som den andel som denne får på sin sida efter bodelningen och är det som ska gå i arv.


Efterlevande makes arvsrätt enligt ÄB

Av din fråga framgår att inget testamente finns vilket innebär att arvet ska fördelas enligt den legala arvsordningen. Den första arvsklassen är den avlidnes bröstarvingar, det vill säga den avlidnes barn som först är berättigad att ärva (2 kap 1 § ÄB).

Om den avlidne var gift ska däremot kvarlåtenskapen istället tillfalla den efterlevande maken (3 kap 1 § ÄB). Om den avlidne efterlämnar någon bröstarvinge som inte är den efterlevande makens, gäller dock att makens rätt till kvarlåtenskapen endast om bröstarvingen avstått från sin rätt till till förmån för den efterlevande maken (3 kap 9 § ÄB). Om en arvinge avstår sin rätt enligt 3 kap 9 § ÄB har denne då rätt till efterarv av makens kvarlåtenskap (3 kap 2 § ÄB).

Efterlevande make har alltså rätt att ensam ärva den först avlidna maken framför bröstarvingar (första arvsklassen, gemensamma barn) och den andra arvsklassen (avlidne makens föräldrar, syskon och syskonbarn). Bröstarvingarna och eventuellt andra arvsklassen ges då rätt till efterarv. Hela kvarlåtenskapen tillfaller makan med fri förfoganderätt, vilket innebär att makan blir ägare till egendomen, men med vissa begränsningar. Till exempel får makan inte testamentera eller skänka bort kvarlåtenskapen hur som helst i och med att det finns ett efterarv att ta hänsyn till.

Av din fråga framgår att inga bröstarvingar till den avlidna maken finns, vi får då gå vidare till den andra arvsklassen enligt den legala arvsordningen, vilket innebär avlidne makens föräldrar, syskon och syskonbarn har rätt till efterarv (3 kap 2 § ÄB & 2 kap 2 § ÄB). Rätten till efterarv aktualiseras vid den efterlevande makens död och uppgår till en kvotdel av den efterlevande makens hela förmögenhetsmassa. Kvotdelen motsvarar det ursprungliga arvets andel av den efterlevande makens totala förmögenhetsmassa vid den första makens död. Efterarvet ska fördelas innan arvet efter den sist avlidne maken ska fördelas till dennes arvingar.


Jag hoppas att mitt svar har givit lite klarhet i din fråga, vid fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”