Efterlevande makes rätt att bestämma bodelningens omfattning

2020-02-15 i Make
FRÅGA
Min mamma avled i oktober, hon har tre barn sedan innan (särkullbarn). Hon var gift med min pappa vid dödsfallet (sedan 40 år tillbaka) och dom har mej och min bror som gemensamma barn. Dom äger ett hus tillsammans och har utöver det ungefär lika mycket övriga tillgångar och skulder var.Pappa överväger att begära jämkning enligt 12 kap 2§ äktenskapsbalken.Vad innebär det för honom och särkullbarnen i bouppteckningen/bodelningen? Blir jämkning mer fördelaktigt för pappa eller spelar det ingen roll när de äger ungefär lika mycket?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om makars egendom finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

En efterlevande make (i detta fall din pappa) kan ofta på grund av sin giftorätt och arvsrätt överta makarnas samlade tillgångar. Detta gäller dock inte om det finns särkullbarn eller testamentestagare till den avlidna, i sådana fall kan den efterlevande enligt principen om likadelning av giftorättsgodset om den efterlevande har haft mer giftorättsgods än den avlidna tvingas avstå egendom till särkullsbarnet eller testamentstagarna. För att komma till rätta med detta problem har det införts en jämkningsregel i 12 kap. 2 § 1 st ÄktB som gör det möjligt för den efterlevande maken att slippa lämna ifrån sig någon del av sitt giftorättsgods.

Denna regel tillämpas alltså oftast när den efterlevande är den som haft mest giftorättsgods. Om det är så att din mamma och pappa hade ungefär lika mycket giftorättsgods i samband med din mammas bortgång innebär det att en jämkning skulle ge ungefär samma resultat som en likadelning av giftorättsgodset, en jämkning skulle alltså inte bli mer fördelaktig för din pappa.

Mvh

Amanda Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (399)
2020-02-15 Efterlevande makes rätt att bestämma bodelningens omfattning
2020-02-11 Kommer mina sparkonton ärvas av min hustrus arvingar?
2020-02-04 Ärver mitt barn eller min make mig när jag dör om jag har äktenskapsförord?
2020-01-31 Äktenskapsförord och arvsregler för makar

Alla besvarade frågor (77441)