Efterlevande makes och bröstarvingars rätt till viss egendom

2017-05-16 i Make
FRÅGA
Hej!Jag är gift och har ett gemensamt barn med min make. Min make har även två barn sedan tidigare, särkullebarn .Fråga 1, Jag undrar hur fördelas arvet om jag avlider först? Hur kan jag säkerhetskälla att vårt gemensamma barn ärver hela min del och att den inte delas lika mellan min makes 3 barn den dagen han avlider?Fråga 2, om jag har en del sparande ex till pension , denna del vill jag mitt barn skall ärva direkt om jag går bort. Det är ett ISK. Hur gör jag för att mitt barn skall ärva? Fungerar ett Äktenskapsförord där detta ISK skrivs in som enskild egendom plus ett testamente där min enskilda egendom testamenteras till mitt barn? Finns det andra sätt? Tusen tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om hur arv fördelas mellan makar, gemensamma barn och särkullbarn finns i ärvdabalken (ÄB). Du kan hitta den lagen här. Jag kommer även gå in på reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB) som du kan hitta här. Jag kommer först förklara hur kvarlåtenskap fördelas mellan efterlevande make och en avlidens barn och sedan förklarar jag hur man kan göra för att viss egendom ska tillfalla ett barn direkt. Jag avlutar svaret med en sammanfattning av vad som gäller i just ditt fall.

Bröstarvingar och makes arvsrätt

Det är som utgångspunkt bröstarvingar – alltså den avlidnes barn – som ärver all kvarlåtenskap (ÄB 2 kap. 1 §). Detta gäller bara den avlidnes egna barn. En efterlevande makes särkullbarn omfattas inte av arvsrätten. Om den avlidnes efterlämnar sig en make ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken.

Efterlämnar den avlidne några egna särkullbarn kommer dessa få sin del av arvet direkt om de inte väljer att avstå arvet till förmån för den efterlevande maken. Den efterlevande maken har alltid rätt att, så långt kvarlåtenskapen räcker, ärva egendom till ett så stort värde att det tillsammans med den efterlevande makens enskilda egendom samt det som hen erhåller ur bodelningen (som görs efter den förstes dödsfall och innan kvarlåtenskapen fördelas) uppgår till fyra prisbasbelopp. Fyra prisbasbelopp är idag 179 200 kr (ÄB 3 kap. 1 §).

Barn som till förmån för den efterlevande maken inte får ut sitt arv direkt från den först avlidne maken har istället rätt till efterarv. Detta betyder att barnet får sin andel av kvarlåtenskapen från den först avlidne maken när den efterlevande maken dör (ÄB 3 kap. 2 §). När kvarlåtenskapen efter den sist avlidne maken fördelas mellan arvingarna ska dessa som utgångspunkt få den egendom som tillhörde deras respektive förälder (ÄB 3 kap. 5 §).

Om viss egendom ska tillfalla en viss person

Det är viktigt att komma ihåg att det ska göras en bodelning innan kvarlåtenskapen fördelas efter att en make avlider (ÄktB 9 kap. 1 §). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods delas mellan dem. Det som tillfaller den avlidne maken efter bodelningen utgör dennes kvarlåtenskap. Makarnas giftorättsgods ingår i bodelningen och enskild egendom ingår inte (ÄktB 10 kap. 1 §). Utgångspunkten är att makarnas egendom är giftorättsgods om den inte har gjorts till enskild egendom genom exempelvis äktenskapsförord eller villkor för testamente eller gåva (ÄktB 7 kap. 1-2 §§). Om en make avlider kommer som utgångspunkt hälften av dennes giftorättsgods tillfalla den efterlevande maken. Hälften av giftorättsgodset samt enskild egendom tillfaller den avlidne makens dödsbo och blir till kvarlåtenskap som fördelas enligt arvsreglerna.

För att vara helt säker på att en viss andel eller vissa saker som ingår i kvarlåtenskapen ska tillfalla en viss person kan man upprätta ett testamente. Detta görs skriftligen och kräver två vittnen för att bli giltigt (ÄB 10 kap. 1 §). I ett testamente kan man fritt bestämma över vad som ska hända med kvarlåtenskapen med några få undantag. Om ett testamente är utformat på ett sätt som inkräktar på den efterlevande makens rätt till fyra prisbasbelopp är det ogiltigt (ÄB 3 kap. 1 §). Ett testamente kan inte heller användas för att göra en bröstarvinge arvlös, utan de har alltid rätt att begära sin laglott (ÄB 7 kap. 3 §).

Vad händer i ditt fall och vad gäller för ditt ISK?

Det är bara ditt eget barn som ärver dig. Din makes barn har inte någon arvsrätt. Din make har dock själv rätt till makesarv om du avlider först och eftersom ditt barn är ert gemensamma, så kommer makens arvsrätt att gå före. Ditt barn kommer istället ha en rätt till efterarv och kommer få sin andel av din kvarlåtenskap – alltså hela din kvarlåtenskap – när din make avlider. Som regel ska ditt barn då få egendom som tillhörde dig när du levde.

Ditt ISK är giftorättsgods om det inte gjorts till enskild egendom. Det betyder att det ingår i en bodelning mellan dig och din man. Skulle du avlida kommer det först göras en bodelning och det som tillfaller ditt dödsbo i bodelningen är din kvarlåtenskap som sedan fördelas enligt arvsreglerna. Exakt hur utfallet blir i bodelningen är svårt att säga, eftersom det beror på flera faktorer (t. ex. din och din makes egendomsförhållanden). För att säkerställa att ditt ISK inte ingår i en bodelning och istället ingår i din kvarlåtenskap kan ni, precis som du själv föreslår, skriva ett äktenskapsförord.

För att ditt barn ska få ditt ISK direkt om du avlider kan du upprätta ett testamente där du testamenterar egendomen till barnet. Detta har du möjlighet att göra så länge ett sådant testamente inte skulle inkräkta på din makes rätt att få fyra prisbasbelopp från bodelning och makesarv. Utan testamente kommer det först tillfalla din make och ditt barn får istället rätt till efterarv.

För ytterligare hjälp

Eftersom du har en klar bild av hur du vill att din egendom ska fördelas om du går bort är det bra att upprätta ett äktenskapsförord och ett testamente. Det säkerställer att du får igenom din vilja och minskar risken för konflikter mellan efterlevande familj. För att vara säker på att äktenskapsförordet och testamentet får de konsekvenser du vill kan det vara bra att ta kontakt med en jurist som hjälper till med utformningen. Du kan boka tid med juristerna på Lawline här.

Jag hoppas att detta svar har varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (486)
2021-09-19 Måste min fru flytta från mitt hus om jag går bort?
2021-08-30 Arv efter skilssmässa
2021-08-28 Vem ärver när det inte finns några barn i äktenskapet?
2021-08-28 Vem ärver min make, och kan han testamentera till sina syskon?

Alla besvarade frågor (95749)