FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTMake21/10/2016

Efterlevande makes möjlighet till orubbat bo

Jag ställer frågan för min granne som är 85år och känner sig villrådig i dessa frågor. Damen har ingen att stödja sig på, och pratar mycket med mig. Där av att jag ställer denna fråga för damens räkning så man får lite hum hur det förhåller sig.

Paret som är gifta, men har inget äktenskapsförord, äger en bostadsrätt. När maken går ur tiden, har deras gemensamma barn rätt till 50% av bostadsrätten omgående, eller sitter damen kvar i orubbat bo tills denna ska ärvas eller säljas?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv hittar du i ärvdabalken (ÄB).

I det fall det endast finns gemensamma barn är huvudregeln att den efterlevande maken sitter kvar i orubbat bo tills denne avlider, detta enligt 3 kap. 1 § ÄB. Enligt samma lagrum är det endast särkullsbarn som har rätt att plocka ut sin arvslott omgående, således inte gemensamma barn.

Din grannes arvsrätt kan dock inskränkas genom ett testamente från hennes man, dock inte mer än att hon ur kvarlåtenskapen får egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som hon erhåller vid bodelningen eller som utgör hennes enskilda egendom motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp som gäller vid tiden för dödsfallet, detta enligt 3 kap. 1 § 2 st ÄB. Ett prisbasbelopp är idag 44 300 kr och hur man räknar ut det anges i 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken, idag hade hon alltså haft rätt till 177 200 kr förutsatt att detta finns att tillgå.

För att förtydliga detta kommer hon att sitta kvar i orubbat bo, om hennes man inte har ett testamente som ändrar förutsättningarna för detta.

Jag hoppas du känner att du fick svar på din fråga, om du har ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Elin NordemanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?