Efterlevande makes gåva till utomstående

2016-08-21 i Make
FRÅGA
Hej,Vad händer med laglotter och arv vid följande situation:1. Två makar saknar barn och föräldrar är bortgångna. Syskon på båda sidor finns vid liv.2. Makan avlider, och allt arv tillfaller därmed maken.3. Maken är nu gammal och har förmodligen inte lång tid kvar att leva, och vill ge bort stora delar av förmögenheten till utomstående (en granne).4. Kan maken ge bort "allt" till grannen utan konsekvenser för grannen när maken sedan avlider? Eller finns det risk för laglottskränkning? Dvs att syskonen till både makan och maken hävdar sin rätt av arvet, och grannen blir återbetalningsskyldig den delen av arvet som motsvarar laglotten. Eller kan endast bröstarvingar hävda laglottskränkning?Tack för hjälpen!
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Regler som reglerar den situation du beskriver finns i ärvdabalken (1958:637) 3 kap. 2 §, se här om du vill läsa den. Där anges att om det vid den efterlevande makens död finns syskon till den först avlidne makan som lever, så ska hälften av den efterlevande makens (den sist avlidne maken) kvarlåtenskap ärvas av syskonen (i detta fall eftersom barn ej finns och föräldrarna avlidit). Om något av syskonen till den först avlidne makan har dött, ska detta syskons barn i sin tur ärva det syskonets del. Den efterlevande maken får inte genom testamente bestämma över egendom som skall tillfalla den först avlidnes arvingar.

Detta innebär i det fall du beskriver att maken inte kan testamentera bort hela sin kvarlåtenskap till grannen. Om maken ger bort all sin egendom medan denne fortfarande lever, finns regler i ärvdabalken 3 kap. 3 § som kan bli aktuella. Där anges att om den efterlevande maken genom gåva har orsakat väsentlig minskning av sin egendom, så ska en del av egendomen som den efterlevande makens arvingar gått gå till den först avlidne makans arvingar.

I detta fall, om allt getts som gåva till en granne, så ska gåvan eller dess värde gå tillbaka till arvingarna till den först avlidne makans arvingar (alltså hälften i detta fall) om grannen som tog emot gåvan insåg eller borde ha insett att gåvan gjorde den först avlidne makans arvingar arvslösa/utan arv. Om man vill väcka talan i domstol för i denna fråga om denna situation uppstår, så måste man göra detta inom 5 år från det att gåvan mottogs av grannen.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Vänligen

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (441)
2020-10-23 Arvsrätt för efterlevande make vid testamente
2020-10-18 Vad händer med testamentet om vi upprättar äktenskapsförord?
2020-10-10 Frågor inför äktenskap
2020-09-28 Hur arv beräknas om äktenskapsförord saknas

Alla besvarade frågor (85379)