Efterlevande makes egendom i arvskifte?

Jag och min sambo ska gifta oss snart, jag har sedan tidigare 2 barn. Min sambo och jag har gemensamt köpt hus som vi bott i ett antal år. Han äger skog och en fastighet sedan tidigare. Om jag skulle avlida vet jag att mina barn skall ha ut sin lagliga del direkt, men kan jag genom testamente och ett äktenskapsförord skapa trygghet för min sambo så att hans tidigare mark/skog o fastighet inte är med i denna arvs del? Kan jag sedan skriva ett testamente där jag tilldelar vissa möbler m.m. direkt till mina barn?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Då en avliden är gift vid sin död ska en bodelning mellan makarna göras innan arvskifte kan göras, Ärvdabalken 23:1 (här). Bodelningen sker enligt äktenskapsbalkens regler (här) och innebär att båda makarnas giftorättsegendom delas lika mellan den kvarlevande maken och dödsboet. All egendom är giftorätt om den inte har gjorts till enskild egendom, t.ex. genom äktenskapsförord. Den make som har mest egendom kommer att få utge egendom till ett värde som motsvarar skillnaden till den andra maken, eller till dödsboet. Är det din man som har störst nettotillgångar kommer han vara tvungen att utge en summa pengar eller egendom, men det kommer att vara hans val vilken egendom som han vill utge, ÄktB 11:7.

Det innebär att ni kan skriva ett äktenskapsförord om att din makes fastighet och skog ska vara hans enskilda egendom, då kommer den inte ingå i bodelningen och kan inte överföras till dödsboet. Detta kommer att innebära att din make kommer att få en större del av er gemensamma giftorätt och därmed kommer dödsboet, och dina arvingar, att få en mindre andel än annars. 

Då fastigheten och skogen är din makes egendom kan du inte förfoga över denna genom ett testamente. Till dina barn kan du testamentera viss egendom. Det ska framgå vilken egendom som testamentet avser. Ett testamente måste vara skriftligt och undertecknat av dig och två vittnen, se Ärvdabalken kap. 10 (här)

Vill du ha hjälp att upprätta ett testamente eller äktenskapsförord kan du vända dig till våran våran avtalstjänst som du kommer till genom att klicka här.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”