Efterlevande makes arvsrätt och enskilda egendom

Hej

Vi är ett gift par utan egna barn. Vi har ett äktenskapsförord som säger att all den egendom som var och en av oss förvärvat före äktenskapet, liksom all avkastning av egendom och därefter ska vara förvärvarens egendom. Vad händer om jag dör? får min fru ärva allt?

Lawline svarar

Hej Bo!

Tack för att du söker dig till oss på Lawline!

Vad jag uppfattar från din fråga är att Du och din Fru har skrivit ett äktenskapsförord som innebär att varje makes egendom och sådan egendoms avkastning ska utgöra enskild egendom. Ett sådant äktenskapsförord innebär att när ert äktenskap upplöses så kommer varje make få behålla sin egendom. Ett äktenskap anses upplöst i juridisk mening när makar skiljer sig eller när en av makarna avlider. Detta framgår av äktenskapsbalkens regler.

När en make avlider så kommer som sagt äktenskapet i juridisk mening vara upplöst. I sådant fall kommer den avlidne makens (Du) kvarlåtenskap att tillfalla den efterlevande maken (Din Fru) med fri förfoganderätt efter bouppteckning. Enskild egendom ingår i detta arv. Efterlevande makes arvsrätt förutsätter däremot att den avlidne maken inte har barn utanför äktenskapet + att det inte finns gemensamma barn (särkullbarn), inte har testamenterat bort sin egendom, eller att det inte pågick äktenskapsskillnad vid dödstidpunkten. Är ingen av dessa förutsättningar uppfyllda vid den aktuella dödstidpunkten, så kommer din fru alltså ärva all din kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Med fri förfoganderätt menas att din Fru inte kommer ha full äganderätt till din kvarlåtenskap. Din Fru får alltså fritt disponera över din kvarlåtenskap, hon är alltså ägare till kvarlåtenskapen, dock med förbehåll för två begränsningar. Hon får inte testamentera bort den kvotdel av förmögenhetsmassa som hon ärver med fri förfoganderätt (din kvarlåtenskap delat med hennes egendom efter bodelning + din kvarlåtenskap som består efter bouppteckning). Inte heller får hon genom gåva eller jämförlig handling väsentligt minska det hon ärver. Dessa begränsningar är till för att skydda den avlidne makens efterarvingar. Efterarvinge är den som har bästa arvsrätt till din kvarlåtenskap vid tidpunkten för din bortgång. Arvskedjan börjar från den avlidne makens bröstarvingar och slutar vid mostrar/fastrar/farbröder/morbröder, kusiner ärver inte.

I din fråga så står det att ni inte har egna barn. Jag uppfattar det som att ni inte har gemensamma barn, men att det kanske kan vara så att det finns barn utanför äktenskapet. Skulle det exempelvis vara så att Du vid din död har ett barn utanför äktenskapet (särkullbarn) och det inte finns något gemensamt barn till Dig och din Fru, så kommer särkullbarnet att ärva hela din kvarlåtenskap om hon/han inte avstår från sin rätt till arv till förmån för din Fru. Din Fru skulle dock har rätt till minst 4 x prisbasbelopp. Detta skulle bli aktuellt i ert fall om hennes enskilda egendom efter bodelningen inte når upp till detta belopp, i så fall skulle hon få ta ut så mycket av din kvarlåtenskap så att det täcker 4 x prisbasbeloppet.

Hoppas du fick ett svar på din fråga!

Vänligen,
Arash Gh Shali

Arash GhavamnejadRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”