Efterlevande makes arvsrätt och efterarv

2019-09-20 i Make
FRÅGA
Min man och jag är gifta. Jag har barn men inte han. Om han går bort före mig, ärver jag honom helt eller ska arvet delas av hans syskon ? Mvh //
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor rörande arv regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Då den ena maken avlider tillfaller kvarlåtenskapen den efterlevande maken med fri förfoganderätt, 3 kap 1 § ÄB. Att ärva med fri förfoganderätt innebär att det står den efterlevande maken fritt att förfoga över kvarlåtenskapen, den efterlevande maken kan alltså, till exempel, konsumera upp egendomen på valfritt sätt. Undantaget är dock att den efterlevande maken inte kan testamentera bort kvarlåtenskapen då den ärvs med fri förfoganderätt.

Om den först avlidne maken inte har några barn finns det alltså ingen i den första arvsklassen som kan taga arv. I detta fall skulle arvsberättigade vara dem som ingår i andra arvsklassen, vilken i första hand består av arvlåtarens föräldrar och i andra hand arvlåtarens syskon, 2 kap 2 § ÄB. Dessa har då, vid den efterlevande makens död, rätt till ett s.k efterarv efter den först avlidne maken, 3 kap 2 § ÄB. Efterarvet utgörs av en kvotdel, som motsvarar den andel som arvet efter det först avlidne maken utgör, i förhållande till den totala förmögenhetsmassan av den efterlevande makens kvarlåtenskap då denne går bort.

Om din man skulle gå bort före dig skulle du alltså ärva honom med fri förfoganderätt. Hans syskon och i andra hand hans syskonbarn, som kan ärva i ett avlidet syskons ställe, skulle därefter ha rätt till ett s.k efterarv efter honom vid ditt frånfälle.

Hoppas att detta svar har gett någon klarhet i frågan och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (378)
2019-10-17 Först avliden makes arvingars andel, när efterlevande make avlidit
2019-10-17 Vem ärver först, make eller särkullsbarn?
2019-10-09 Arvsrätt i egenskap av sambo/make
2019-10-01 Ärver makar varandra om det finns både särkullbarn och gemensamma barn?

Alla besvarade frågor (73822)