Efterlevande makes arvsrätt och efterarv

Min man och jag är gifta. Jag har barn men inte han. Om han går bort före mig, ärver jag honom helt eller ska arvet delas av hans syskon ? Mvh //

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor rörande arv regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Då den ena maken avlider tillfaller kvarlåtenskapen den efterlevande maken med fri förfoganderätt, 3 kap 1 § ÄB. Att ärva med fri förfoganderätt innebär att det står den efterlevande maken fritt att förfoga över kvarlåtenskapen, den efterlevande maken kan alltså, till exempel, konsumera upp egendomen på valfritt sätt. Undantaget är dock att den efterlevande maken inte kan testamentera bort kvarlåtenskapen då den ärvs med fri förfoganderätt.

Om den först avlidne maken inte har några barn finns det alltså ingen i den första arvsklassen som kan taga arv. I detta fall skulle arvsberättigade vara dem som ingår i andra arvsklassen, vilken i första hand består av arvlåtarens föräldrar och i andra hand arvlåtarens syskon, 2 kap 2 § ÄB. Dessa har då, vid den efterlevande makens död, rätt till ett s.k efterarv efter den först avlidne maken, 3 kap 2 § ÄB. Efterarvet utgörs av en kvotdel, som motsvarar den andel som arvet efter det först avlidne maken utgör, i förhållande till den totala förmögenhetsmassan av den efterlevande makens kvarlåtenskap då denne går bort.

Om din man skulle gå bort före dig skulle du alltså ärva honom med fri förfoganderätt. Hans syskon och i andra hand hans syskonbarn, som kan ärva i ett avlidet syskons ställe, skulle därefter ha rätt till ett s.k efterarv efter honom vid ditt frånfälle.

Hoppas att detta svar har gett någon klarhet i frågan och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda KeithRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”