Efterlevande makes arvsrätt och efterarv

2019-09-20 i Make
FRÅGA
Min man och jag är gifta. Jag har barn men inte han. Om han går bort före mig, ärver jag honom helt eller ska arvet delas av hans syskon ? Mvh //
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor rörande arv regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Då den ena maken avlider tillfaller kvarlåtenskapen den efterlevande maken med fri förfoganderätt, 3 kap 1 § ÄB. Att ärva med fri förfoganderätt innebär att det står den efterlevande maken fritt att förfoga över kvarlåtenskapen, den efterlevande maken kan alltså, till exempel, konsumera upp egendomen på valfritt sätt. Undantaget är dock att den efterlevande maken inte kan testamentera bort kvarlåtenskapen då den ärvs med fri förfoganderätt.

Om den först avlidne maken inte har några barn finns det alltså ingen i den första arvsklassen som kan taga arv. I detta fall skulle arvsberättigade vara dem som ingår i andra arvsklassen, vilken i första hand består av arvlåtarens föräldrar och i andra hand arvlåtarens syskon, 2 kap 2 § ÄB. Dessa har då, vid den efterlevande makens död, rätt till ett s.k efterarv efter den först avlidne maken, 3 kap 2 § ÄB. Efterarvet utgörs av en kvotdel, som motsvarar den andel som arvet efter det först avlidne maken utgör, i förhållande till den totala förmögenhetsmassan av den efterlevande makens kvarlåtenskap då denne går bort.

Om din man skulle gå bort före dig skulle du alltså ärva honom med fri förfoganderätt. Hans syskon och i andra hand hans syskonbarn, som kan ärva i ett avlidet syskons ställe, skulle därefter ha rätt till ett s.k efterarv efter honom vid ditt frånfälle.

Hoppas att detta svar har gett någon klarhet i frågan och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (425)
2020-07-03 Arvskifte om ena maken har barn
2020-06-30 Rätten att testamentera arv från make/maka
2020-06-29 Hur blir det om vi inte har några gemensamma barn och inget testamente?
2020-06-11 Kan den efterlevande makan testamentera bort den döde makens kvarlåtenskap?

Alla besvarade frågor (81800)