Efterlevande makes arvsrätt och bröstarvingars efterarvsrätt

2020-11-19 i Make
FRÅGA
HejMin pappa gick bort 2014. Han hade ett huslån som han ståd själv på. Min mamma står alltså inte med på det. Med då dom var gifta när han gick bort så blir hon ju dödsbodelägare. Nu ska huset säljas och jag undrar om huset säljs med vinst så det blir pengar över efter lånet är löst och vinstskatt är betald. Vem får pengar som är kvar? Har både hört att jag samt mina syskon får dom pengarna att det blir vårat fars arv. Men även hört att mamma får dom då hon är dödsbodelägare. Men hon står inte med som ägare på huset och har inte heller betalat in något på lånet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av frågan framgår inte vem som är ägare av huset idag, utan enbart att er mamma inte är ägare. Jag kommer inte att ta detta i beaktan när jag besvarar frågan eftersom jag inte vet all bakomliggande fakta. Jag kommer att besvara frågan om vad hon händer när en make går bort och det finns gemensamma barn.

Efterlevande makes arv

I ärvdabalken (ÄB) finns regler om efterlevande makes arvsrätt (3 kap. 1 § ÄB). Din mamma blir efterlevande make om din pappa går bort. Denna regel innebär att din pappas kvarlåtenskap kommer att tillfalla din mamma vid hans bortgång, huset är en del av denna kvarlåtenskap. Det finns dock ett undantag till denna regel och det är om den bortgångne har särkullbarn. Av frågan framgår inte huruvida dina syskon är gemensamma barn eller särkullbarn. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt, denna rätt kan dock särkullbarnet välja att avstå till förmån för den efterlevande maken (3 kap. 9 § ÄB).

Efterlevande make ärver egendomen med fri förfoganderätt

Efterlevande make kommer att ärva egendomen med så kallad "fri förfoganderätt". Detta innebär att din mamma har rätt att fritt bestämma över egendomen, dock med undantaget att hon inte får testamentera bort den (3 kap. 2 § första stycket ÄB).

Gemensamma bröstarvingar får vänta på sin "tur"

Gemensamma barn har en så kallad efterarvsrätt på den levande makens kvarlåtenskap, vilket innebär att du och ditt syskon har rätt att få ut arvet efter er pappa efter att er mamma går bort (3 kap. 2 § ÄB).

Sammanfattningsvis

Om det inte finns något testamente som stadgar annat gäller att er mamma ärver er pappas kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Detta innebär att er mamma ärver huset och har därmed rätt att erhålla vinsten från försäljningen av huset.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (471)
2021-06-01 Vad händer med vårt hur om min man avlider?
2021-05-31 Makes arvsrätt
2021-05-31 Fråga om en ärvt egendom kan ingå i en bodelning
2021-05-21 Hur gör vi för att reglera giftorättsgods inom äktenskapet när det finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (93147)