Efterlevande makes arvsrätt av den först avlidnes mor

Jag är gift. Om jag dör har då min hustru arvsrätt efter min mamma. Jag har två helsyskon.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Arvsrätten i grunden
Hur arvet ska fördelas när en person avlider regleras i ärvdabalken (ÄB). Arvingarna delas in i arvsklasser och de som hamnar i den första arvsklassen är den avlidens barn (bröstarvingar), 2 kap. 1 § ÄB.

Alla barn har lika stor rätt till arvet och tar, om testamente inte finns, lika stor del av arvet. Har barn dött träder dennes barn in i dennes ställe, 2 kap. 1 § 2 st.

Testamente och laglott
I kapitel 9 till 16 ÄB finns regler om testamente. Kort sammanfattat kan sägas att så länge som testamentet är upprättat efter de formkrav som finns kan arvlåtaren i princip fördela sitt arv precis hur denne vill.

Det enda som arvlåtaren måste respektera och inte får inskränka med testamentet är bröstarvingarnas laglott. Hälften av den arvslott som bröstarvingarna har rätt till enligt 2 kap. 1 § ÄB utgör dennes laglott, 7 kap. 1 § ÄB.

Svar på din fråga
Svaret på din fråga är nej, din hustru har ingen arvsrätt efter din mamma om du avlider. Dina barn (om du har barn) har dock det och har därmed rätt till 1/3 av din mammas kvarlåtenskap.

Om du inte har egna barn skulle din mor kunna fördela sin kvarlåtenskap genom testamente, så att din fru får din del av arvet. Detta kan självklart göras även om du har egna barn. Det enda som måste vara uppfyllt är att testamentet är upprättat efter ärvdabalkens regler och inte inskränker din och dina syskons laglott.


Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Douglas NordströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”