Efterlevande makes arvsrätt av den först avlidnes mor

2017-10-13 i Make
FRÅGA
Jag är gift. Om jag dör har då min hustru arvsrätt efter min mamma. Jag har två helsyskon.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Arvsrätten i grunden
Hur arvet ska fördelas när en person avlider regleras i ärvdabalken (ÄB). Arvingarna delas in i arvsklasser och de som hamnar i den första arvsklassen är den avlidens barn (bröstarvingar), 2 kap. 1 § ÄB.

Alla barn har lika stor rätt till arvet och tar, om testamente inte finns, lika stor del av arvet. Har barn dött träder dennes barn in i dennes ställe, 2 kap. 1 § 2 st.

Testamente och laglott
I kapitel 9 till 16 ÄB finns regler om testamente. Kort sammanfattat kan sägas att så länge som testamentet är upprättat efter de formkrav som finns kan arvlåtaren i princip fördela sitt arv precis hur denne vill.

Det enda som arvlåtaren måste respektera och inte får inskränka med testamentet är bröstarvingarnas laglott. Hälften av den arvslott som bröstarvingarna har rätt till enligt 2 kap. 1 § ÄB utgör dennes laglott, 7 kap. 1 § ÄB.

Svar på din fråga
Svaret på din fråga är nej, din hustru har ingen arvsrätt efter din mamma om du avlider. Dina barn (om du har barn) har dock det och har därmed rätt till 1/3 av din mammas kvarlåtenskap.

Om du inte har egna barn skulle din mor kunna fördela sin kvarlåtenskap genom testamente, så att din fru får din del av arvet. Detta kan självklart göras även om du har egna barn. Det enda som måste vara uppfyllt är att testamentet är upprättat efter ärvdabalkens regler och inte inskränker din och dina syskons laglott.


Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Douglas Nordström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (485)
2021-08-30 Arv efter skilssmässa
2021-08-28 Vem ärver när det inte finns några barn i äktenskapet?
2021-08-28 Vem ärver min make, och kan han testamentera till sina syskon?
2021-08-22 Hur kan man säkra egendom till förmån för efterlevande make när det finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (95698)