Efterlevande makes arvsrätt

Hej! Min pappa är döende i cancer. Han har nyligen gift sig med min mamma som hotar mig med att jag inte ska få något i arv av min Pappa. Kan hon verkligen göra så och göra mig lottlös?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar hur din pappas kvarlåtenskap kommer att fördelas vid hans bortgång.

I mitt svar utgår jag ifrån att din pappa inte har upprättat något testamente eller att dina föräldrar inte har några andra barn.

Reglerna om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB).

När en make avlider, i det här fallet din pappa är huvudregeln att den efterlevande maken, i det här fallet din mamma ärver hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Fri förfoganderätt innebär att din mamma fritt får använda egendomen, med begränsningarna att hon inte får testamentera bort egendomen eller ge bort en väsentlig del i gåva. Anledningen till att din mammas förfoganderätt begränsas är för att din pappas kvarlåtenskap i slutända ska tillkomma dig i form av sk. efterarv, vid din mammas bortgång.

Som särkullsbarn har man rätt att kräva sitt arv efter sin förälder direkt vid dennes bortgång, men eftersom du är gemensamt barn till din mamma och pappa så blir detta inte aktuellt i ditt fall.

Sammanfattningsvis så kommer du alltså inte få ut något arv efter din pappa vid hans bortgång då hans kvarlåtenskap tillfaller din mamma. Detta innebär inte att du blir lottlös då hans kvarlåtenskap tillfaller dig vid din mammas bortgång. Ha dock i åtanke att det du erhåller efter din pappa vid din mammas bortgång kan vara mindre än vad han lämnade efter sig, detta till följd av din mammas fria förfoganderätt.

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

David EkenbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning