Efterlevande makes arvsrätt

2017-11-15 i Make
FRÅGA
Jag undrar om gemensamma barn har rätt att få ut sitt arv om den ene föräldern avlider. Eller sitter den andre föräldern kvar i orubbat bo. Inga särkullbarn. Inget testamente.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB).

När en make avlider är huvudregeln att den efterlevande maken sitter kvar i orubbat bo och ärver hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Det framgår av 3 kap. 1 § ÄB. Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken fritt får använda egendomen, med begränsningen att den inte får testamentera bort egendomen eller genom gåva minska arvet i väsentlig mån.

I 3 kap. 1 § 2 stycket ÄB görs undantag för fall då den avlidna maken har särkullbarn, men då du nämner i frågan att det inte finns några särkullsbarn går jag inte in närmre på den bestämmelsen.

ALLTSÅ då du nämner i din fråga att det inte finns några särkullbarn eller något testamente är huvudregeln tillämpligt. Det betyder att det efterlevande maken sitter kvar i orubbat bo och att barnen ärver den först avlidna maken när även den kvarlevande maken avlider i form av efterarv.

Hoppas att det här besvarade din fråga!

Sara Nordekvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?