Efterlevande makes arvsrätt

Hej! Om jag och min sambo gifter oss, kan jag då skriva i testamente att jag vill att våra barn ärver hälften av mitt arv och att min man ärver hälften? Eller blir det så att min man är tvungen att ärva allt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om testamente och arv finns i Ärvdabalken som du hittar här: 1958:637


Arv mellan gifta

Om ni är gifta vid din bortgång så är utgångspunkten att din make ärver hela din kvarlåtenskap enl. ÄB 3 kap. 1 § 1 st. och han är därför ensam dödsbodelägare i ditt dödsbo.

Förutsatt att ni bara har gemensamma barn så kommer din make att ärva din kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, vilket innebär att han fritt får använda det han ärver från dig under sin livstid. Däremot får din make inte genom testamente fördela sin kvarlåtenskap på ett sätt som gör att era barns rätt till efterarv efter dig begränsas. Detta framgår av ÄB 3 kap. 2 § 1 st. motsatsvis.

Enda undantaget till att din make ärver all din kvarlåtenskap efter din bortgång är ifall du har barn utanför ert äktenskap (särkullbarn). Särkullbarn har nämligen rätt att få ut sin arvslott direkt enl. ÄB 3 kap. 1 § 1 st.

Du kan alltså inte testamentera att din kvarlåtenskap ska tillfalla era gemensamma barn direkt efter din bortgång, utan deras arvsrätt inträder först när din make går bort. De är därför efterarvingar. När din make går bort så kommer era barn, som är era närmsta arvingar (bröstarvingar), ärva all den kvarlåtenskap som din make då efterlämnar enl. ÄB 2 kap. 1 § 1 st. Detta arv består då delvis av efterarvet från dig och delvis av arvet efter din make och era barn kommer enl. ÄB 2 kap. 1 § 2 st. då ärva lika mycket var.

Hoppas att mitt svar var till din hjälp!

Mvh

Josefine RembsgårdRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning