FrågaFAMILJERÄTTBodelning05/04/2018

Efterlevande makes ansvar för den avlidne makens skulder

Min man och jag var gifta i 40 år. När han dog hade han skulder som jag inte visste om. Är jag skyldig att betala dessa. Är tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar över om du som efterlevande make ska betala din avlidne makes skulder.

Huvudregeln vid ena makens frånfälle är att en bodelning ska göras i syfte att täcka den avlidnes skulder, se Äktenskapsbalken (ÄktB) 9:1. Bodelningen syftar till att avräkna den avlidnes skulder från dennes tillgångar. Har din make vid dödsfallet exempelvis tillgångar till ett värde om 500 000 kr och skulder om 300 000 kr ska dessa tillgångar därmed subtraheras med skulderna. Syftet med detta upplägg är att efterlevande make inte ska behöva stå för den andre makens skulder. I detta fall får efterlevande make därmed ärva 200 000 från den andre maken efter att bodelning gjorts, se Ärvdabalken 3:1 (ÄB). Skulle det emellertid visa sig att den avlidne maken har mer skulder än tillgångar kommer dennes bidrag till det sammanlagda giftorättsgodset att räknas till 0 för att efterlevande inte ska drabbas av att den andra maken har mer skulder än den andre.

Ett ytterligare alternativ vid en situation då den ena maken förfogar över mer tillgångar än den avlidne maken, är att avstå från bodelning enligt 12:2 ÄktB. Genom en sådan konstruktion förhindras efterlevande make från att behöva bidra till bodelningen. Detta används oftast i situationer då den avlidne maken har särkullbarn.

Som ett svar på din fråga ser jag det som att det enklaste och fördelaktigaste alternativet för din del är att bodela om tillgångarna överstiger skulderna. Skulle skulderna dock överstiga tillgångarna blir det ingen skillnad för din del eftersom hans bidrag till bodelningen då räknas som noll. Du kan även avstå från bodelning vilket kommer generera samma utfall, skillnaden är däremot att du då måste vända dig till boutredningsmannen eller den som företräder dödsboet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”