Efterlevande makes åberopande av 12 kap. 2 § äktenskapsbalken och dess konsekvenser på bodelningen

2019-04-28 i Make
FRÅGA
Gifta 51år 2 barn 1 särkullsbarn .Villa skriven på maken som avlidit nu. Om makan åberopar äktenskapsbalken 12:2 missar hon då halva villans värde ? Har inbördes testamente. Hälsningar Gunilla
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

12 kap. 2 § äktenskapsbalken innebär att den efterlevande maken kan begära att giftorättsgodset inte ska ingå i bodelningen som sker efter den andre makens död. Det innebär att sådan egendom som tillhör den avlidne maken inte kommer att tas med i bodelningen.

En annan fråga är dock vad maken får i och med arvet. Genom inbördes testamente ska den efterlevande maken ärva allt efter den avlidne maken, alltså även ärva huset. Det som kan sätta stopp för den arvsrätten är särkullbarnets rätt till sin laglott som är en halv arvslott. Arvslotten för särkullbarnet är en tredjedel av arvet efter den avlidne maken eftersom den hade tre barn. En halv arvslott (laglotten) är då lika med en sjättedel av det totala arvet efter den avlidne maken. Detta innebär att så länge villans värde inte uppgår till mer än fem sjättedelar av den avlidne makens totala egendom kommer villan kunna gå till den efterlevande maken utan att inskränka särkullbarnets arvsrätt.

Anledningen att bara särkullbarnets arvsrätt påverkar i nuläget är att de gemensamma barnen kommer att få ut sitt arv efter den avlidne maken i och med den efterlevande makens död. Då kommer all egendom från föräldrarna att gå till barnen.

Slutligen bör även nämnas att det finns en möjlighet att villan är belagd med så kallad dold samäganderätt. Det skulle innebära att den avlidne maken inte har hela ägandet av fastigheten trots att han står på den. För att dold samäganderätt ska föreligga finns det tre kriterier. Först och främst ska fastigheten vara inköpt för makarnas gemensamma bruk (om fastigheten t.ex. köptes innan de träffades är kriterium 1 inte uppfyllt). Det andra kriteriet är att den efterlevande maken (som inte framstår som ägare utåt) har lämnat ett ekonomiskt bidrag vid inköpet av fastigheten (t.ex. genom att ha betalat en del av fastigheten eller lyckats få fram ett gynnsamt pris på fastigheten). Ifall dessa två kriterier är uppfyllda uppfylls även det sista kriteriet, nämligen att man antar att villan var tänkt att ägas tillsammans. Ifall dessa tre kriterier är uppfyllda är utgångspunkten att de två makarna äger hälften var av fastigheten. Då spelar det alltså ingen roll att maken åberopar 12:2 eftersom hela villan inte tillhör den avlidne maken.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (368)
2019-08-13 Vem ärver först, efterlevande make eller gemensamma barn?
2019-07-31 Kan en förälder ärva från sitt avlidna barn när det finns en make?
2019-07-24 Säkerhet för efterlevande make
2019-07-24 Äktenskapsförord och efterlevande makes möjlighet till jämkning av bodelningen

Alla besvarade frågor (72058)