Efterlevande makas arvsrätt

2016-02-15 i Make
FRÅGA
Om jag dör före min maka, har hon då arvsrätt efter min mor
SVAR

Hej!

Tack för att Ni vänder er till Lawline med er fråga!

I Sverige finns det tre olika arvsklasser. För att arvingar i andra arvsklassen ska ärva krävs att det inte finns några arvingar kvar i första arvsklassen. Samma gäller i förhållande mellan andra och tredje arvsklassen. I första arvsklassen återfinns bröstarvingar (gemensamma barn i äktenskap). Är den avlidne gift tillfaller dock all egendom den efterlevande maken/makan enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). I andra arvsklassen finns föräldrar, syskon och syskons avkomlingar och i tredje arvsklassen hamnar mor- och farföräldrar, far- och morbröder, mostrar och fastrar. Kusiner har inte arvsrätt.

Jag tolkar er fråga som att Ni vill ha svar på om er maka kan ärva er mor om Ni skulle avlida före er mor. Är det så att din far ej är i livet när din mor avlider tillfaller arvet efter henne till hennes barn, vilket innebär att arvet tillfaller er (har Ni syskon så delar ni lika på arvet), 2 kap. 1 § första stycket ÄB. Skulle Ni inte vara i livet när er mor avlider tillfaller er lott (andel) till era barn, 2 kap 1 § andra stycket ÄB. Har Ni varken barn eller syskon tillfaller arvet arvingarna i andra eller tredje arvsklasserna beroende på vilka som är i livet.

Det finns ingen lagregel som ger den ena maken/makan arvsrätt till den andra makens/makens förälder. Utan önskemål i testamente kommer således er maka inte att ärva efter er mor.

Skulle det vara så att Ni istället undrar om arvet som Ni fått efter att er mor avlidit kan tillfalla er maka när ni, långt senare, avlider gäller att er maka kommer att ärva hela er kvarlåtenskap. Detta gäller även om den egendom Ni lämnar efter er till stor del kommer från arv från avliden förälder (se 3 kap 1 § ÄB).

Hoppas Ni fått svar på er fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (448)
2020-11-28 Efterlevande makes rätt till arv
2020-11-19 Efterlevande makes arvsrätt och bröstarvingars efterarvsrätt
2020-11-16 Förmånstagarförordnande till make
2020-11-08 Kan min man få min bostadsrätt om jag dör?

Alla besvarade frågor (86836)