Efterarv som begränsas av testamente

2016-06-30 i Testamente
FRÅGA
Hej! Måste en efterarving meddelas om testamente finns? Den avlidna (maken) har inga barn dock en syster. Han har skrivit att makans barn ska ärva honom när makan avlider.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

En syster till en avliden person ärver enligt 2 kap 2 § 2 stycket ÄB om föräldrarna är döda och den avlidne inte har några barn eller barnbarn (se 2 kap 1 § ÄB). Om den avlidne är gift så ärver makan till den avlidne före systern, detta enligt 3 kap 1 § ÄB. Om systern fortfarande lever vid makans död så har systern rätt till så kallat efterarv, enligt 3 kap 2 § ÄB. Detta är den ordning som gäller om den avlidne inte har upprättat något testamente.

Reglerna i 2 och 3 kap ÄB gäller bara om det inte finns ett testamente som säger annat (se 12 kap 1 § ÄB). I ditt fall har systern alltså ingen rätt till något efterarv utan det är barnen till makan som kommer få del av tillgångarna. Enligt 14 kap 4 § 2 stycket ÄB ska en person som har efterarvsrätt enligt 3 kap 2 § ÄB meddelas om testamentet angår dem. Systern i det här fallet bör alltså meddelas om att hon inte kommer att få något efterarv.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Amanda Härle
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll