Dubbelt boende - hyresrätt och bostadsrätt

2016-02-07 i Hyresavtal
FRÅGA
Om jag har en hyresrätt, kan jag då köpa en bostadsrätt dvs kan jag stå på både en hyreslägenhet och en bostadsrätt (utan att riskera att bli avhyst från hyresrätten)?Hur många dagar i veckan måste jag sova i den hyreslägenheten jag står på för att anses bo där varaktigt (rekvisitet "varaktigt" i 12 kap 34 § JB)?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

En hyresvärd har rätt att säga upp en hyresgäst enligt de förutsättningar som anges i 12 kap. 42§ jordabalken som du hittar här. I denna bestämmelse anges inte att hyresgästen inte får äga en bostadsrätt, vilket innebär att hyresvärden inte har rätt att säga upp hyresavtalet med anledning av att du innehar en bostadsrätt.

Du har inte angett i din fråga att du planerar att hyra ut någon av lägenheterna i andra hand vilket innebär att jag bortser från detta i mitt svar. Andrahandsuthyrning kan under somliga omständigheter innebära problem nämligen.

Frågan som blir relevant är därmed vilket syfte du har med dubbla bostäder. För att få behålla din hyresrätt, ska du inte använda den för något annat ändamål än det som är avsett, det vill säga att du själv bor i lägenheten enligt 12 kap. 33§ jordabalken. Hyresvärden har rätt till att säga upp hyresavtalet om lägenheten används för annat syfte i enlighet med 12 kap. 42§ jordabalken. Om ditt syfte enbart är att bo i din bostadsrätt vid enstaka tillfällen, kan det anses som att du använder din hyresrätt i enlighet med det avsedda ändamålet, som bostad. Viktigt att anmärka är att du fortfarande måste vara folkbokförd på adressen som är anknuten till din hyresrätt. Om din bostadsrätt dessutom är belägen på ett längre avstånd från din hyresrätt kan det tala för att du inte har för avsikt att använda din hyresrätt som annat än bostad. Jag vill erinra om att din hyresvärd kan vilja försäkra att du har tillräckligt god ekonomi för att täcka dina bostadskostnader och det kan var viktigt för dig att stärka detta faktum.

Jag vill också anmärka att det går bra att äga en bostadsrätt utan att regelbundet bo där.

Min rekommendation är att du kontaktar din hyresvärd och förklarar situationen. Jag ser inget som hindrar dig från att hyra en lägenhet och samtidigt vara ägare av en bostadsrätt och det kan vara av intresse för din del att undvika konflikter med din hyresvärd.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Malin Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1484)
2020-12-31 Hur lång uppsägningstid gäller vid en andrahandsuthyrning?
2020-12-31 När anses uppsägning kommit hyresgäst tillhanda?
2020-12-29 Möjlighet till kortare uppsägningstid
2020-12-29 Uppsägning i förväg av hyreskontrakt på bestämd tid

Alla besvarade frågor (88159)